Horn

Op de locatie Horn wordt van de vier leerwegen van het VMBO uitsluitend de theoretische leerweg aangeboden. Voor de andere leerwegen kun je terecht bij de locatie in Heythuysen.

De VMBO-T opleiding in Horn kenmerkt zich door de grote aandacht voor de toekomst van de leerling, naast het reguliere lesaanbod. De vierjarige opleiding bereidt je op deze wijze grondig voor op een vervolgopleiding en op je toekomst daarna.

Een van de speerpunten binnen het vmbo-t onderwijs is het gevarieerde lesaanbod. Er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen zodat de leerling zich op meerdere vlakken kan ontwikkelen.

Een andere speerpunt is “Verbinden Leren”. In elke klas wordt aandacht besteed aan wie je bent, waar je goed in bent en wat je wilt. Het doel hiervan is een grondige oriëntatie en voorbereiding op de vervolgopleiding en je toekomstige arbeidsomgeving. We streven ernaar dat je steeds een weloverwogen en bij jou passende keuze maakt.

Daarnaast speelt het onderwijs met de iPad een steeds belangrijker rol het VMBO-T.