Horn

De brugklas

Je bent aan het uitzoeken naar welke school je volgend jaar het beste kunt gaan. Je wilt over de scholen in de omgeving natuurlijk zoveel mogelijk te weten komen. Dat is erg belangrijk, want op die nieuwe school zul je een paar jaar doorbrengen. Als je interesse hebt in VMBO-T, HAVO of VWO (atheneum of gymnasium), dan zou je naar Ursula in Horn kunnen komen.

We hebben verschillende soorten brugklassen op onze school:

 • De VMBO-T-brugklas: leidt op naar het diploma VMBO theoretisch
 • De HAVO-brugklas: leidt op naar het HAVO diploma.
 • De VWO-brugklas: leidt op naar het Atheneum of Gymnasium diploma.
 • De VWO-plus-brugklas: voor leerlingen die binnen de VWO-brugklas nog extra uitdaging nodig hebben.
 • De synthese brugklas (VMBO-T, HAVO en VWO) voor leerlingen die extra sociaal- emotionele ondersteuning nodig hebben.

In welk soort brugklas je komt hangt af van het advies dat je krijgt van de basisschool. In elk geval zul je in een klas komen met kinderen uit verschillende dorpen. Dat kan best spannend zijn: niet alleen nieuwe vakken en nieuwe leraren, maar ook veel nieuwe kinderen om je heen. Er komen meestal ook een paar vrienden of vriendinnen van je basisschool, die hetzelfde advies hebben als jezelf, bij je in de klas. We beginnen het schooljaar met de introductiedagen. Daar leer je de nieuwe klasgenoten kennen en ook je mentor, leraren en medewerkers van school.

De mentor
Van je nieuwe leraren is de mentor degene met wie jij en je ouders het meeste contact zullen hebben. De mentor heeft de speciale zorg voor jou en je klas. Hij helpt jullie om de brugperiode goed door te komen, gaat mee op kamp, verzorgt informatie- en gespreksavonden voor je ouders, heeft gesprekken met jou en je ouders en geeft ook begeleiding. Bij de mentor kun je terecht met vragen over de studie, maar ook als je ‘t moeilijk zou hebben met andere dingen op school. Natuurlijk kun je ook altijd terecht bij de leerlingcoördinator.

De studie
Ja, nu heb je al van alles gelezen, maar nog heel weinig over de studie, over het leren. Toch kom je in de eerste plaats dáárvoor naar school. Per dag zul je gemiddeld 7 lessen hebben. Een paar vakken zijn nieuw voor de meeste brugklassers:

 • Frans (havo en vwo)
 • Biologie
 • Design & Technology
 • Wiskunde
 • Levensbeschouwing

Genius Hours
Tijdens de Genius Hours kun je een gedeelte van jouw rooster zelf bepalen. Als je ondersteuning nodig heb bij een bepaald vak (bijv. wiskunde of Nederlands) kun je kiezen voor een TeacherLab. Samen met een docent ga jij werken aan wat jij moeilijk vindt. Als je geen ondersteuning nodig hebt, kies je voor een VerrijkingsLab. Je gaat dan aan de slag met uitdagende zaken, die jij interessant vindt.

Leermiddelen
In het voortgezet onderwijs heb je heel wat spullen nodig voor de lessen. Veel zaken krijg je van school, sommige moet je zelf aanschaffen. Hier volgt een overzicht:

Je hebt gekozen voor de iPad:

De school zorgt voor alle licenties (digitale boeken) die je nodig hebt voor jouw studie. Je hoeft deze dus niet te kopen. De iPad kun je via school aanschaffen, maar wordt niet betaald door school. Hij is dus jouw eigendom.

Je hebt gekozen voor boeken:

Je ouders hoeven geen schoolboeken te huren of te kopen. De school zorgt voor gratis schoolboeken. De school blijft eigenaar van de boeken.

Gratis zijn:

 • leerboeken, werkboeken, project- of tabellenboeken, examentrainingen en –bundels, eigen leermateriaal van de school die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.
 • het gebruik van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties)

Niet gratis zijn:

 • atlassen, woordenboeken, rekenmachines en agenda’s
 • zaken als laptops, sportkleding, gereedschap, schriften, multomappen, pennen en dergelijke.

Je ouders/verzorgers zijn net zo benieuwd als jij, hoe het er in de brugperiode aan toegaat en hoe dat jou zal bevallen. We zullen hen dus heel goed op de hoogte houden. Ze worden uitgenodigd voor ouderavonden waar ze allerlei informatie krijgen. Er zijn ook avonden waarop je ouders/verzorgers met de mentor, de teamleider of met een paar van je leraren kunnen praten. Via internet kunnen ze bekijken welke cijfers jij voor je toetsen haalt.

En natuurlijk krijg je rapporten over je vorderingen op school; dat zijn er twee per jaar.

Leren en leven
Je zult begrijpen dat je op school en thuis heel wat moet leren. Dat is zeker ook de bedoeling van onze school: leerlingen en leraren moeten er samen flink aan werken dat er zo goed mogelijk gepresteerd wordt. Maar bij hard werken hoort ook ontspanning en een school

is meer dan alleen maar leren. Je zult op Ursula ook samen met je klasgenoten aan allerlei activiteiten kunnen meedoen. Dat begint al met het brugklaskamp en de eerste activiteitendag; maar in alle leerjaren zijn er ook sportdagen, activiteitendagen en excursies.

Ook dat hoort bij het schoolleven.