Verbindend leren

Het project “verbindend Leren’ beoogt leerlingen van het vmbo in een vroeg stadium te laten kennismaken met de beroepenwereld.

Het project is uitgespreid over drie leerjaren

  • In de tweede klas start het project met een bezoek aan de verschillende sectoren in het MBO, veelal Gilde Opleidingen in Roermond.
  • In de derde klas volgt een bezoek aan verschillende bedrijven waar direct met de beroepspraktijk wordt kennisgemaakt.
  • In de vierde klas ten slotte is er ruimte voor een week stage.
    Powerpoint over de stageweek

Uitgebreide informatie over dit project vind je in onderstaand document:
Project Verbindend Leren