Activiteiten

In de onderbouw, klas 1 en 2, volgen de leerlingen lessen in Sectororiëntatie. In leerjaar 1 is dat bij de drie sectoren die we op school aanbieden: Economie, Techniek, Zorg en Welzijn. Aan het eind van leerjaar 1 kiezen de leerlingen er twee om ook in klas 2 te volgen.

Hieronder een korten omschrijving van de sectororiëntatie per sector.

Economie

In het theorievak economie leren de leerlingen wat het vakgebied inhoudt. Om de leerlingen het vak economie te leren, wordt er gewerkt met behulp van 2 lesmethodes. In leerjaar 1, de basisklas van leerjaar 2 en de IPAD groep leerjaar 2 wordt met de methode Pincode gewerkt en in de reguliere klassen van leerjaar 2 met de methode Economisch Bekeken. Onderwerpen die onder andere in de theorielessen aan bod komen zijn inkomsten, (wereld)handel, rondkomen, werken, overheid, buitenland, geld, kopen en verkopen, produceren, EU en eurozone.

 

Alle klassen in leerjaar 1 en leerjaar 2 volgen 2 lesuren theorie per week en daarnaast 1 uur SO-EC. SO-EC staat voor SectorOriëntatie.

Techniek

Zorg en Welzijn

In de onderbouw wordt er gewerkt met moduleboeken. Dit wordt gedaan onder begeleiding van de docent. De leerlingen werken in groepjes van maximaal 4 personen aan een moduleboek. Samenwerken, zelfstandig werken, plannen, organiseren en verantwoordelijkheid van je werk, is dan ook heel belangrijk.

Dit alles wordt tijdens de lessen toegepast. Evenals de beroepenoriëntatie.

In leerjaar 1 komen de modules EHBO, verzorging en kindercentrum aan bod. Hierin komen de basisvaardigheden van EHBO aan bod, leren leerlingen voor zichzelf en anderen te zorgen en weten wat zorg inhoudt. Tijdens de module kindercentrum leren de leerlingen wat de ontwikkeling van baby t/m schoolkind is en wat de begrippen fijne en grove motoriek inhoudt.

In leerjaar 2 komen de modules: horeca, , facilitaire dienstverlening, gezondheid en de keuzemodules schoonheidssalon  en sport en spel aanbod.

Binnen de module horeca maken ze kennis met de verschillende snijtechnieken en serveertechnieken en andere horecavaardigheden.

Binnen de module facilitaire dienstverlening leren de leerlingen over de verschillende afdelingen: linnendienst, voedingsdienst en schoonmaakdienst. Ze leren dus hoe je bijv. moet strijken en onderhouden van diverse materialen.

Binnen de module gezondheid leren ze over relaties, veilig vrijen en wat genotmiddelen zijn.

In de keuzemodules worden uiterlijke verzorging en sport en beweging behandeld.
De opdrachten van de modules worden op de niveaus BBL, KBL en GL aangeboden en afgesloten met een eindopdracht.

Iedere maand krijgen de leerlingen een gezamenlijke praktijkles koken waarin ze de basisvaardigheden krijgen aangeleerd.

Het is de bedoeling dat leerlingen met wat ze gedaan en geleerd hebben op het einde van leerjaar 2 een bewuste profielkeuze kunnen maken.


In de bovenbouw hebben we de volgende L.O.B.-activiteiten:

  • Excursies sectoren
  • Stages
  • Project  “Jezelf presenteren”
  • Sectorwerkstuk

 

In leerjaar 3 lopen de leerlingen uit alle leerwegen en profielen stage, van 8 t/m 18 april 2019.
Dit is een arbeidsoriënterende stage.

In leerjaar 4 vind de beroepsvoorbereidende stage plaats voor leerjaar 4. Deze is gepland van 10 t/m 21 december 2018.

Leerwerktraject stage – leerjaar 3 & 4:  1 dag per week + 3 blokstages.

Meer informatie vind je op de pagina: Stage