De dyslexiecoach

Bekijk hier de informatieve ouderavond over dyslexie (Heythuysen – 2021)

Dyslexiebegeleiding op Sint Ursula
Een goede begeleiding van leerlingen met dyslexie is belangrijk voor een goede individuele ontwikkeling. Vandaar dat op deze school gekozen is voor een dyslexiecoach die leerlingen en ouders hierin ondersteunt en coacht. In Heythuysen vervult L. Beckers deze taak en in Horn is dit L. Verstappen.

Begeleiding na aanmelding
Een dyslect die zich op deze school aanmeldt, wordt gevraagd naar een dyslexieverklaring en het bijbehorende onderzoeksverslag. Hierin wordt beschreven op welke onderdelen een leerling uitvalt en/of extra hulp nodig heeft. In de eerste weken vindt er een algemene ouderavond plaats waarop ouders geïnformeerd worden over het dyslexiebeleid op deze school. De dyslexiecoach gaat vervolgens met de leerlingen in gesprek. Dit gesprek is bedoeld als kennismaking en in dit gesprek wordt bepaald welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft.

Ondersteuning tijdens lessen, overhoringen, proefwerken, C.E.
De docenten zijn vanaf de start van het schooljaar op de hoogte wie de dyslectische leerlingen in hun klas of cluster zijn en houden hier rekening mee.
Tijdens het examen mogen dyslectische leerlingen gebruik maken van de door de inspectie toegestane compenserende en dispenserende hulpmiddelen zoals voorleessoftware en extra tijd.

Kurzweil & Lex-app

Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben bij het lezen van teksten, kunnen ze kiezen voor een van deze hulpmiddelen. Kurzweil is een softwareprogramma dat leerlingen o.a ondersteunt door het voorlezen van tekst. Boeken worden voor leerlingen die Kurzweil gebruiken digitaal aangeleverd. Er is tevens een regeling opgesteld voor het gebruik van Kurzweil tijdens toetsen. De Lex-app kan gezien worden als een luisterboek dat leerlingen op een laagdrempelige manier ondersteunt bij het lezen van teksten.

Voor een uitgebreidere omschrijving van de ondersteuning verwijzen we u graag naar het dyslexiebeleid.

Locatie Horn:
Liesbeth Verstappen – [email protected]

Locatie Heythuysen:
mevrouw K.Peters Rit (onderbouw) – [email protected]
mevrouw I.Franssen (bovenbouw) – [email protected]