De dyslexiecoach

Bekijk hier de informatieve ouderavond over dyslexie (Heythuysen – 2023)

Dyslexiebegeleiding op Sint Ursula
De begeleiding van leerlingen met dyslexie is belangrijk voor een goede, individuele ontwikkeling. Vandaar dat op deze school gekozen is voor een dyslexiecoach die leerlingen en ouders hierin ondersteunt en coacht.

Begeleiding na aanmelding
Een dyslect die zich aanmeldt op deze school, levert bij aanmelding een dyslexieverklaring en het bijbehorende verslag in.

In de eerste weken vindt er een algemene ouderavond plaats waarop ouders geïnformeerd worden over het dyslexiebeleid. De dyslexiecoach gaat vervolgens in een klassikale setting de mogelijkheden tot ondersteuning verkennen. Dat wil zeggen dat er een kennismaking tussen de dyslexiecoach en alle dyslectici uit het leerjaar plaatsvindt én kinderen duidelijk wordt uitgelegd welke hulpmiddelen er zijn en hoe deze hulpmiddelen gebruikt kunnen en mogen worden.

Ondersteuning tijdens lessen, overhoringen, proefwerken, C.E.
De docenten zijn vanaf de start van het schooljaar op de hoogte wie de dyslectische leerlingen in hun klas of cluster zijn en houden hier rekening mee.
Tijdens het examen mogen dyslectische leerlingen gebruik maken van de door de inspectie toegestane compenserende en dispenserende hulpmiddelen zoals voorleessoftware en extra tijd. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de leerling, de docent en de dyslexiecoach.

Kurzweil & Lex-app & Microsoft Lens

Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben bij het lezen van teksten, kunnen ze kiezen voor een van deze hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen worden samen met de dyslexiecoach nader bekeken en uitgetest.

 

Voor een uitgebreidere omschrijving van de ondersteuning verwijzen we u graag naar het  dyslexiebeleid.

Locatie Horn:
mevrouw Seelie m.seelie@ursula.nl
Locatie Heythuysen:
mevrouw Smeets dyslexie-he@ursula.nl