Centrum voor jeugd en gezin

In de huidige samenleving worden leerlingen en ouders geconfronteerd met vele vragen en twijfels met betrekking tot onderwerpen als schoolkeuze, voeding, huiswerk, zakgeld en gezondheid. Het CJG is een voorziening voor ouders en jeugdigen die hulp kan bieden bij het opvoeden en opgroeien. Het CJG is gratis en werkt anoniem. Voor de jeugd is er een website die door jongeren wordt bijgehouden. Deze bevat veel betrouwbare informatie over onderwerpen die met opgroeien te maken hebben; www.justyoung.nl. Ouders en jeugdigen kunnen bellen, e-mailen, de website bezoeken en binnenlopen op inloopuren. Daarnaast biedt het CJG een wekelijks spreekuur aan op de schoollocatie in Horn. Dag en tijdstip worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Voor de inwoners van de gemeente Leudal en Maasgouw is het CJG Midden-Limburg beschikbaar.

Telefoon:  088-43 88 300, website: http://www.cjgml.nl/