Maatschappijleer

Algemeen
We leven in een steeds gevarieerder wordende, multiculturele samenleving. De maatschappij is, net zoals het leven van onze leerlingen, erg veranderlijk. Het doel van maatschappijleer is: de leerling voor te bereiden op deze samenleving. Het is belangrijk dat men zelf een weg kan banen in het Nederland van nu en de nabije toekomst. Hiervoor is kennis, en een aantal vaardigheden nodig. Bij maatschappijleer proberen we de leerlingen kritisch na te laten denken en na te laten denken met verschillende invalshoeken en culturen. Ook wordt de werking van de parlementaire democratie en de rechtstaat behandeld. Dit alles om van de leerling een actief en kritisch lid van de samenleving te maken. Maatschappijleer is een 1 uurs vak voor de basis en kader leerweg en een 2 uurs vak voor de gemengde en theoretische leerweg in leerjaar 3. De methode die we gebruiken is ‘Thema’s Maatschappijleer’.

Toetsing
Er wordt schriftelijk getoetst en er zullen opdrachten gemaakt worden. De nadruk van het gegeven onderwijs ligt op de volgende punten: vaardigheden, kennisoverdracht, onderzoek en eigenaarschap van hun eigen leerproces. De leerlingen zullen gedurende het 3de jaar aantal onderzoeken uitvoeren. Deze onderzoeken zullen ze, voor het grootste gedeelte buiten de reguliere les moeten uitvoeren.

Cijfer telt mee voor examen
Maatschappijleer telt mee als cijfer voor het eindexamen. Doordat alle leerlingen maatschappijleer afsluiten in leerjaar 3 is het belangrijk om dit met een voldoende te doen. Is dit niet het geval, dan gaan leerlingen al met een onvoldoende het examen in. Sluiten leerlingen maatschappijleer af met een 7, dan hebben ze al een zogeheten compensatiecijfer. Dat betekent dat ze een onvoldoende kunnen wegschrijven met de 7 voor maatschappijleer.