Zorgteam en zorgcoördinatoren

Als er ernstige onderwijs- en/of gedragsproblemen zijn kunnen leerlingen in het zorgteam worden besproken. Deelnemers aan dit overleg zijn de zorgcoördinatoren, teamleiders/leerlingcoördinatoren, de orthopedagoge en de betreffende mentor.
Als de problemen zodanig zijn dat we deze in school niet kunnen oplossen en extra ondersteuning en begeleiding noodzakelijk is, wordt de leerling besproken in een RTO (Ronde Tafel Overleg). Aan het RTO nemen naast zorgcoördinator(en), teamleiders/leerlingcoördinatoren, de orthopedagoge, onze externe zorgpartners en eventueel ouder(s)/verzorger(s)/leerling deel.

Beide overleggen worden voorgezeten door de zorgcoördinator. De zorgcoördinatoren coördineren alle ondersteuning en begeleiding van leerlingen op onze school. Zij zijn vanuit het zorgteam i.s.m. de teamleider/ leerlingcoördinatoren, mentoren en docenten verantwoordelijk voor de communicatie en samenwerking tussen school en ouders/verzorgers. Daarnaast dragen zij zorg en verantwoordelijkheid voor de optimale samenwerking tussen de begeleiders in school en onze externe zorgpartners.

De invulling van de ondersteuning heeft de school vastgelegd in het SchoolOndersteuningsPlan (SOP).

De zorgcoördinatoren zijn:
Locatie Heythuysen
mevrouw D. van der Meulen, team BB en BK –  d.vandermeulen@ursula.nl
mevrouw L. Beckers, team brugklas en GT –  l.beckers@ursula.nl

Locatie Horn:
mevrouw L. Verstappen –  l.verstappen@ursula.nl