Projecten

Projecten in de brugklassen

In de loop van het schooljaar gaan alle brugklassen aan de slag met een groot project. De brugklassen vmbo-t en vmbo-t/havo gaan aan de slag met het thema mediawijsheid en de film “Inside out” (hoe werkt mijn brein en hoe kan ik deze kennis inzetten voor mijn studie?). De brugklassen havo/vwo en vwo-plus gaan tijdens deze twee dagen werken aan een bordspel over een van tevoren gekozen land. Dit project is vakoverstijgend; er komen heel wat verschillende vaardigheden aan bod.

Daarnaast gaan dit jaar voor het eerst 2 (iPad)klassen aan de slag met het project “Ursula iCare”. Tijdens dit project werkt Sint Ursula samen met verschillende seniorenverenigingen en verzorgingstehuizen in onze regio. Het doel van dit project is dat leerlingen van deze klassen senioren gaan helpen met moderne technologie (zoals een tablet of smartphone). Ze gaan toepassingen zoeken die de senioren in hun dagelijks leven nodig hebben en die de dagelijkse gang van zaken eenvoudiger maken. Hierbij kan gedacht worden aan een app die de senioren herinnert aan het innemen van medicamenten, het in contact komen via Skype en Facetime met familie en bekenden etc. Daarnaast gaan onze leerlingen ook Augmented en Virtual reality apparatuur (AR en VR) inzetten, zodat de ouderen virtueel terug kunnen gaan naar plekken die belangrijk zijn geweest in hun leven. Voor onze leerlingen is dit project ook een soort maatschappelijke stage, waarin ze waardevolle vaardigheden leren. Daarnaast kunnen ze hun expertise op het gebied van technologie natuurlijk volledig inzetten.

Naast deze grote projecten gaan de brugklassers tijdens de mentorles ook aan de slag met het thema’s zoals alcohol- en drugspreventie (NIX18).