Leerjaar 4

In leerjaar 4 kiezen de leerlingen hun vervolgopleiding of ze kiezen voor doorstroom naar havo. Ook kunnen leerlingen, die geen extra vak hebben, kiezen voor de praktijkmodule. Het verbindend leren t4 is gekoppeld aan een korte stage. Leerlingen gaan verder met LOB-activiteiten en slaan die op in het beroepskeuzedagboek.

De volgende activiteiten staan op het programma:

  • Voorlichting aan de ouders inzake de vervolgkeuze door mentor;
  • Ouders krijgen van decaan een flyer “Een passende studiekeuze voor uw kind” met een 10-tal tips;
  • Een decaanles met informatie over de aanmeldprocedures op mbo en de procedure doorstroom t4-h4;
  • Informatieavond voor ouders en leerlingen die willen overstappen van t4-h4;
  • Stageweek voor leerlingen die hiernaar hebben gesolliciteerd
  • Werken aan het profielwerkstuk (opleiding en beroep) voor alle leerlingen, die geen stage hebben;
  • Alle leerlingen hebben een sollicitatiegesprek als praktische opdracht in de toetsweek bij het vak Nederlands;
  • Leerlingen gaan verder met LOB-activiteiten;
  • De leerling vult zelf zijn/haar Toekomstdossier met waardevolle LOB-ervaringen voor het intake-gesprek op mbo.

Het 4e leerjaar staat in het teken van het examen en het kiezen van de vervolg-opleiding. De stage (verbindend leren t4) en het werken aan het profielwerkstuk, voor leerlingen die niet op stage gaan, zijn belangrijke activiteiten De mbo-avond leerjaar 4  levert ook veel informatie op. LOB-ervaringen worden opgeslagen in de map portfoliodocumenten van de leerling in het beroepskeuzedagboek. Ter voorbereiding op de intake mbo neemt de leerling het Toekomstdossier mee.


 

 

 

 

 

Open de symbaloo over vervolgopleidingen op het MBO