Economie

Lesmethode Economie

Onderbouw en 4 vmbo-t:
Pincode (Noordhoff Uitgervers)
Naar de methodesite

Bovenbouw HV:
Percent Economie (NijghVersluys)
Naar de methodesite


NUTTIGE LINKS VOOR ECONOMIE


STARTUP IN DE KLAS (5HD)

Om te kunnen functioneren in de veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk dat jongeren een ondernemende houding ontwikkelen. Uitgangspunt is het boek ‘The Lean Startup’ (Reis, 2008). Het gaat uit van doorlopend ontwikkelen, het meten van voortgang, het testen van de reactie van de doelgroep en waar nodig de strategie aanpassen.

Om deze redenen zijn de leerlingen uit H5D begonnen met het project Startup in de klas om te groeien in deze vaardigheden. De leerlingen mogen dit project tevens gebruiken als profielwerkstuk. De leerlingen gaan werken volgens het Lean Startup principe; leren – ontwikkelen – meten.

Het hele model omvat vijf fasen.

Fase 1: visievorming; wat wordt het doel van de onderneming? Welk product of dienst wilt de groep ontwikkelen?
Fase 2: problem-solutionfit; in deze fase gaan de leerlingen op zoek naar een probleem/behoefte dat relevant is om op te lossen.
Fase 3: product – market fit; in deze fase gaan leerlingen, m.b.v. prototypen en experimenten, op zoek naar oplossing voor het geschetste probleem.
Fase 4: optimalisatie o.b.v. data.
Fase 5: scaling waarbij een grotere markt aangeboord wordt.

De focus zal komen te liggen op fase 1 en 2 (een enkel groepje zal wellicht aan fase 3 toekomen).

De leerlingen zijn erg enthousiast bezig en willen zich aan jullie presenteren.