Normen

OVERGANGSNORMEN TWEEDE KLASSEN H/V 

DOUBLEREN BEPERKT MOGELIJK

Het is niet mogelijk om twee achtereenvolgende leerjaren op dezelfde schoolsoort te doubleren, met uitzondering van de examenklas. In bijzondere omstandigheden kan de rapportvergadering, op voordracht van de mentor en de teamleider, afwijken van deze regel.

BESPREKING IN RAPPORTVERGADERING

Indien een leerling niet voldoet aan de normen, besluit de rapportvergadering of een leerling doubleert, afstroomt of alsnog bevorderd wordt.

We werken met plus en minpunten. Een 5 is één minpunt, een 4 twee minpunten enz. Een 7 is één pluspunt, een 8 twee pluspunten enz. Wil een leerling bevorderd kunnen worden moet hij minimaal op nul uitkomen. In onderstaande tabel is deze regeling zichtbaar gemaakt.

B   = bevorderd
NB = niet bevorderd

Aanvullende eisen:

  • De tekortpunten mogen in maximaal 3 vakken voorkomen.
  • Er mag geen (afgerond) eindcijfer lager dan 3 voorkomen.

Kernvakkenregeling klas 2 & 3 HAVO / VWO

De kernvakkenregeling blijft gehandhaafd. Maximaal 1 vijf bij Nederlands, Engels en Wiskunde. Indien een leerling niet aan deze norm voldoet wordt hij besproken.

Opstroom binnen de eigen school (uitgezonderd 5 havo naar 5 atheneum en 4 vmbo-t naar 4 havo)

Om in aanmerking te komen voor opstroming naar een hoger niveau moet aan twee voorwaarden voldaan zijn:

  • Het gemiddelde van de afgeronde punten van alle vakken moet een 8,0 of hoger zijn. 
  • Voor geen enkel vak mag het afgeronde cijfer een onvoldoende zijn.

Deze doorstroming kan plaatsvinden:

  • tot uiterlijk meteen na de kerstvakantie
  • bij de overgang.

Een leerling die wil doorstromen of diens ouders/verzorgers dienen hiervoor een verzoek in bij de mentor. Deze bespreekt dit verzoek met met de leerlingcoördinator en de vakdocenten. Het is ook mogelijk dat de mentor of een vakdocent een potentiële opstromer signaleert. De mentor bespreekt dit eerste met de leerlingcoördinator / teamleider en neemt vervolgens contact op met de ouders / verzorgers. De teamleider bespreekt het verzoek met de gezamenlijke vakdocenten. Deze nemen een beslissing, rekening houdende met:

  • aanleg
  • werkhouding
  • motivatie (studie en prestatie).

De mentor brengt de ouders / verzorgers zo spoedig mogelijk van deze beslissing op de hoogte. Bij de opstroming kan bijscholing noodzakelijk zijn, omdat delen van de lesstof gemist zijn.


OVERGANGSNORMEN DERDE KLASSEN H/V 

DOUBLEREN BEPERKT MOGELIJK

Het is niet mogelijk om twee achtereenvolgende leerjaren op dezelfde schoolsoort te doubleren, met uitzondering van de examenklas. In bijzondere omstandigheden kan de rapportvergadering, op voordracht van de mentor en de teamleider, afwijken van deze regel.

BESPREKING IN RAPPORTVERGADERING

Indien een leerling niet voldoet aan de normen, besluit de rapportvergadering of een leerling doubleert, afstroomt of alsnog bevorderd wordt.

We werken met plus en minpunten. Een 5 is één minpunt, een 4 twee minpunten enz. Een 7 is één pluspunt, een 8 twee pluspunten enz. Wil een leerling bevorderd kunnen worden moet hij minimaal op nul uitkomen. In onderstaande tabel is deze regeling zichtbaar gemaakt.

B   = bevorderd
NB = niet bevorderd

Aanvullende eisen:

  • De tekortpunten mogen in maximaal 3 vakken voorkomen.
  • Er mag geen (afgerond) eindcijfer lager dan 3 voorkomen.

Kernvakkenregeling klas 2 & 3 HAVO / VWO

De kernvakkenregeling blijft gehandhaafd. Maximaal 1 vijf bij Nederlands, Engels en Wiskunde. Indien een leerling niet aan deze norm voldoet wordt hij besproken.

Profielnorm 3 HAVO en 3 VWO

Voor de gekozen vakken plus Nederlands en Engels gelden de volgende aanvullende eisen:

  • Het gemiddelde van deze vakken moet 6,0 zijn.
  • Bij deze vakken mogen maximaal 2 tekortpunten staan (2×5 óf 1×4).

Extra vrije deel vak 3 HAVO / VWO

Alle leerlingen kiezen in de derde klas havo/vwo een vak in het vrije deel. De keuze van een tweede of derde vak in het vrije deel is mogelijk wanneer de docentenvergadering hiervoor toestemming geeft.

Er wordt getracht het tweede en derde vak in het vrije deel in te roosteren, maar dit is niet altijd mogelijk. Als een vak niet in het rooster past, maakt de leerling afspraken met de leerlingcoördinator. 

Doubleurs en leerlingen die doorstromen van 4 vmbo-t naar 4 havo of van 5 havo naar 5 vwo mogen in principe geen tweede vak in het vrije deel kiezen.

Opstroom binnen de eigen school (uitgezonderd 5 havo naar 5 atheneum en 4 vmbo-t naar 4 havo)

Om in aanmerking te komen voor opstroming naar een hoger niveau moet aan twee voorwaarden voldaan zijn:

  • Het gemiddelde van de afgeronde punten van alle vakken moet een 8,0 of hoger zijn.
  • Voor geen enkel vak mag het afgeronde cijfer een onvoldoende zijn.

Deze doorstroming kan plaatsvinden:

  • tot uiterlijk meteen na de kerstvakantie
  • bij de overgang.

Een leerling die wil doorstromen of diens ouders/verzorgers dienen hiervoor een verzoek in bij de mentor. Deze bespreekt dit verzoek met met de leerlingcoördinator en de vakdocenten. Het is ook mogelijk dat de mentor of een vakdocent een potentiële opstromer signaleert. De mentor bespreekt dit eerste met de leerlingcoördinator / teamleider en neemt vervolgens contact op met de ouders / verzorgers. De teamleider bespreekt het verzoek met de gezamenlijke vakdocenten. Deze nemen een beslissing, rekening houdende met:

  • aanleg
  • werkhouding
  • motivatie (studie en prestatie).

De mentor brengt de ouders / verzorgers zo spoedig mogelijk van deze beslissing op de hoogte. Bij de opstroming kan bijscholing noodzakelijk zijn, omdat delen van de lesstof gemist zijn.

";