Jaarplanner


ONTWIKKELDAGEN, LESVRIJ VOOR LEERLINGEN:
  • dinsdag 5 oktober (hele dag)
  • donderdag 4 november (middag, SOML-breed)
  • donderdag 20 januari (SOML-dag, hele dag)
  • vrijdag 25 februari (hele dag)
  • maandag 27 juni

VAKANTIEROOSTER 2021-2022

Herfstvakantie 25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Carnavalsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Paasmaandag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Pinkstermaandag 6 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022

 


Vakantieregeling 2022-2023

De schoolvakanties worden jaarlijks vastgesteld na een regionaal overleg om de verschillen tussen scholen zo klein mogelijk te houden. Hieronder treft u een overzicht aan van de vakanties in schooljaar 2022-2023.

Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Carnavalsvakantie 18 t/m 26 februari 2023
Paasmaandag 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinkstermaandag 29 mei 2023
Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2023