Jaarplanner

Ontwikkeldagen en ontwikkelmiddagen, LESVRIJ VOOR LEERLINGEN
De ontwikkelmiddagen vinden plaats op:
6 november 2023
13 december 2023
13 maart 2024
16 april 2024
31 mei 2024
Scholingsdagen, lesvrij voor leerlingen
– dinsdag 21 november
– donderdag 25 januari

 


 

Vakantieregeling 2023-2024

De schoolvakanties worden jaarlijks vastgesteld na een regionaal overleg om de verschillen tussen scholen zo klein mogelijk te houden. Hieronder treft u een overzicht aan van de vakanties in schooljaar 2023-2024.

VAKANTIEROOSTER 2023-2024

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Carnavalsvakantie 9 februari t/m 18 februari 2024
Pasen maandag 1 april 2024 en dinsdag 2 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024 (incl. Hemelvaartsdag)
Pinksteren maandag 20 mei 2024
Zomervakantie zaterdag 6 juli t/m zondag 18 augustus

VAKANTIEROOSTER 2024-2025

Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2024
Kerstvakantie 21 december 2024 t/m 5 januari 2025
Carnavalsvakantie 1 maart t/m 9 maart 2025
Meivakantie 19 april t/m 5 mei 2025 (incl. Pasen)
Hemelvaart 29 en 30 mei 2025
Pinksteren 9 juni 2025
Zomervakantie 5 juli t/m 17 augustus 2025