Jaarplanner


ONTWIKKELDAGEN, LESVRIJ VOOR LEERLINGEN:
  • 6 oktober ’s middags
  • 10 november ’s middags
  • 23 januari ’s middags
  • 17 februari hele dag
  • 11 april ’s middags

 

Scholingsmiddagen, lesvrij voor leerlingen
  • 28 november
  • 30 maart
  • 6 juni

 

Vakantieregeling 2022-2023

De schoolvakanties worden jaarlijks vastgesteld na een regionaal overleg om de verschillen tussen scholen zo klein mogelijk te houden. Hieronder treft u een overzicht aan van de vakanties in schooljaar 2022-2023.

Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Carnavalsvakantie 18 t/m 26 februari 2023
Paasmaandag 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinkstermaandag 29 mei 2023
Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2023