Stage

Stages Sint Ursula Heythuysen

Met de stages willen we de leerlingen van het vmbo in een vroeg stadium laten kennismaken met de beroepenwereld. Leerlingen maken buiten de school kennis van de beroepspraktijk, zodat zij door de opgedane praktijkervaring een betere keuze kunnen maken voor hun mogelijke vervolgopleiding in het MBO.

Soorten stages  Sg St Ursula Heythuysen

In het VMBO kun je verschillende soorten stages volgen. In onderstaand schema vind je een overzicht.

  •    Arbeidsoriënterende stage – leerjaar 3: duur 2 weken.
  •    Beroepsvoorbereidende stage – leerjaar 4: duur 2 weken
  •    Leerwerktraject stage – leerjaar 3 & 4:  1 dag per week + 3 blokstages

Arbeidsoriënterende stage VMBO

De arbeid oriënterende stage biedt je de gelegenheid werkervaring op te doen. De stagebegeleider in het bedrijf helpt je hierbij. Je leert bijvoorbeeld samen te werken met collega’s, zelfstandig te handelen en in een bepaald tempo te werken. Een arbeid oriënterende stage heeft niet tot doel beroepsvaardigheden te leren, maar vooral om te ontdekken hoe het is om te werken.

Beroepsvoorbereidende stage VMBO

Tijdens de beroepsvoorbereidende stage word je voorbereid op het werken in een bepaalde sector van de arbeidsmarkt. Je ontwikkelt een goede werkhouding, je doet specifieke werkervaring op en oefent beroepsvaardigheden die je op school hebt geleerd in de praktijk. Zo ervaar je of je een juiste keuze hebt gemaakt en of de dagelijkse beroepspraktijk is zoals je je had voorgesteld.

Leerwerktraject VMBO

In de basisberoepsgerichte leerweg kun je deelnemen aan een leerwerktraject (LWT). Dit houdt in dat je in het derde en vierde leerjaar van je opleiding minder vakken op school volgt en een deel van je onderwijsprogramma bij een bedrijf volgt. Je loopt dan in een bedrijf of instelling  stage. De school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leerwerktraject, zowel in als buiten de school. Aan het eind van het leerwerktraject dient de stage met een voldoende te worden afgesloten. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze site bij VMBO-beroepsgerichte leerweg- LWT