IST en FES test

Wat is de IST-test?

De IST-test is een intelligentie structuur test. Naast de aangeleerde kennis van de basisschool, levert deze test ons een goed beeld van de parate kennis en het inzichtelijk vermogen van een leerling.

Wat is de FES-test

De FES-test geeft een beeld van de leermotivatie; dus in hoeverre is een leerling bereid om zich in te spannen om schoolse prestaties te leveren.

Verdere toelichting op de afname van de IST- en FES test op Sint Ursula.

Bekijk het toestemmingsformulier IST/FES test