De gedragswetenschapper

Ten behoeve van onderzoek en diagnoses op het gebied van studie- en onderwijsproblemen en bij sociaal-emotionele vraagstukken heeft de school een gedragswetenschapper in huis. De gedragswetenschapper is lid van het Zorgteam en het ZAT  dat, waar nodig, extra ondersteuning organiseert.

De gedragswetenschapper is:

mevr. C. Huijts, c.huijts@ursula.nl