De orthopedagoog

Ten behoeve van onderzoek en diagnoses op het gebied van studie- en onderwijsproblemen en bij sociaal-emotionele vraagstukken heeft de school een orthopedagoge in huis. De orthopedagoge is lid van het Zorgteam en het ZAT  dat, waar nodig, extra ondersteuning organiseert.

De orthopedagoog is:

mevr. P.Kluskens, [email protected]