Rouwverwerk

OMGAAN MET VERLIES

De training ‘Omgaan met verlies’ of ‘Rouwverwerking’ is bedoeld voor leerlingen, waarvan vader, moeder, broertje of zusje overleden is. Betreffende leerlingen kunnen op geheel vrijwillige basis aan deze training deelnemen.

De training bestaat uit een achttal bijeenkomsten waarin gezamenlijk aandacht wordt besteed aan ieders verlies. Middels muziek, gedichten en veelal creatieve oefeningen proberen we de leerlingen verder te helpen in hun rouwproces. Zowel voor aanvang van de cursus als ook na afloop ervan vindt er voor de ouders een ouderavond plaats. Zowel leerlingen als ook ouders hebben erg veel waardering voor deze vorm van begeleiding.

De trainingen worden verzorgd door de Leerlingbegeleiders, mevr. D. Nijs en dhr. R. van Helden.

Links m.b.t. rouwverwerking:
In de Wolken
Stichting ‘Achter de Regenboog’
Uitvaart.nl
Vereniging ‘Ouders van een Overleden Kind’
Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’
Startpagina Rouwverwerking