Ouderraad

Klik op de flyer om hem te bekijken

De ouderraad van Sint Ursula is het contactorgaan tussen de ouders en de school. De ouderraad behartigt de belangen van ouders én leerlingen en is een klankbord voor de directie en voor de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad.. Hiertoe belegt de ouderraad een aantal keer per jaar een vergadering waarbij leden van de schoolleiding aanwezig zijn. Tevens organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond voor ouders en een beroepenavond voor leerlingen.

In schooljaar 2023-2024 hebben beide locaties, Horn en Heythuysen, een eigen ouderraad. Regelmatig vindt er gezamenlijk overleg plaats.

Iedere ouder die een kind heeft op de Sint Ursula kan op school actief zijn in de

ouderraad of in de medezeggenschapsraad. Voor nadere inlichtingen kunnen ouders zich in verbinding stellen met de leden van de ouderraad of via e-mailadres: oudersvoorouders.ursula@gmail.com  

Samenstelling ouderraad:

Mevr. E. Brouwers
Mevr. M. Huijskens
Dhr. R. Hurks
Dhr. B. Karis
Mevr. M. Kessels
Dhr. P. Kierkels
Mevr. S.  van der Kop
Mevr. M. van der Lienden
Mevr. M. Reijnders
Dhr. H. Vanenburg
Dhr. F. Wetzels
Mevr. F. Zee
Mevr. L. Zevenhoven

 

Bovenste rij van links naar rechts: Frank Wetzels, Marloes Kessels, Maud van der Lienden, Sandra van der Kop, Patrick Kierkels, Harry Vanenburg.
Onderste rij: Elianne Brouwers, Lianne Zeevenhoven, Marly Reijnders en Fleur Zee.