Ouderraad

De ouderraad van Sint Ursula is het contactorgaan tussen de ouders en de school. De ouderraad behartigt de belangen van ouders én leerlingen en is een klankbord voor de directie en voor de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad.. Hiertoe belegt de ouderraad een aantal keer per jaar een vergadering waarbij leden van de schoolleiding aanwezig zijn. Tevens organiseert de ouderraad jaarlijks een thema-avond voor ouders en een beroepenavond voor leerlingen.

In schooljaar 2022-2023 hebben beide locaties, Horn en Heythuysen, een eigen ouderraad. Regelmatig vindt er gezamenlijk overleg plaats.

Iedere ouder die een kind heeft op de Sint Ursula kan op school actief zijn in de

ouderraad of in de medezeggenschapsraad. Voor nadere inlichtingen kunnen ouders zich in verbinding stellen met de leden van de ouderraad of via e-mailadres: oudersvoorouders.ursula@gmail.com  

Samenstelling ouderraad:

 

Voornaam Achternaam locatie
Esther van den Broek HE
Elianne Brouwers HO
Simone van Eck HO
Mirjam Feder HE
Barry Karis HE
Saskia Smeets HO
Frank Wetzels HO
Lianne Zeevenhoven HO