CKV

CKV staat voor C ulturele K unstzinnige V orming. In het vak CKV maken de leerlingen kennis met de diverse disciplines die hier onder vallen. Zo maken ze bijvoorbeeld kennis met film, toneel, dans, cabaret, architectuur, muziek, fotografie, industrieel ontwerpen, etc. Enerzijds gebeurt dat door zelf een project te gaan uitvoeren, anderzijds door elkaars presentaties te bekijken op de presentatieavond.

Wanneer?

CKV wordt alleen gegeven in leerjaar drie. Elke derdejaarsleerling krijgt CKV, echter niet gedurende het hele jaar. Omdat het constructiever is om twee uur achter elkaar te werken, dan telkens een uurtje, krijgt een leerling gedurende 18 lesweken een blokuur (twee lesuren) per week om aan zijn CKV-project te werken.

Project

De leerlingen werken in zelfgekozen groepjes van minimaal een, maximaal vier personen met wie ze hun project gaan uitwerken. De projecten hebben allemaal betrekking op Kunst en/of Cultuur. Onderwerpen kunnen zijn: film, cabaret, muziek, modeshow, architectuur, fotografie etc. Elk groepje kiest uit een vijftiental projecten er twee uit: naast het project van hun voorkeur, moeten leerlingen een reservekeuze opgeven.
De CKV-docenten bekijken vervolgens of er genoeg diversiteit in de keuzes zit om er een gevarieerde presentatieavond van te maken. Het kan zijn dat te veel groepjes voor hetzelfde project hebben gekozen. Is dit het geval, dan gaat een aantal van deze groepjes het project van hun reservekeuze uitwerken.

Tijdens het werken aan het project houdt elke leerling een eigen logboek bij. Dit is een soort dagboek waarin elke actie en stap genoteerd wordt.
Het werken aan een project dient meer doelen dan alleen kennismaken met cultuur. Zo leren leerlingen tevens samenwerken en plannen. Ook leren ze taken verdelen en omgaan met hun eigen talenten en die van hun medeleerlingen.
Voorwaarde om te slagen

Een voldoende voor het vak CKV is een voorwaarde om in leerjaar 4 het diploma te behalen. Daartoe moet de leerling de volgende drie onderdelen minimaal met een voldoende afsluiten: 1. De presentatie van het gezamenlijke project. 2. Een affiche over zijn project. 3. Het logboek.
Een vierde voorwaarde is dat de leerling aanwezig is op de presentatieavond .

Feestelijk afsluiting

Als afsluiting van het vak CKV presenteren de leerlingen tijdens een feestelijke avond hun project aan ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden. Iedereen is op deze avond van harte welkom!