Heythuysen

VMBO

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) kent vier leerwegen en duurt vier jaar. Het verschil tussen de leerwegen zit in het niveau en de verdeling tussen beroepsgericht en theoretisch onderwijs. Het vmbo bereidt leerlingen voor op de vervolgopleidingen in het mbo. Tevens bestaat de mogelijkheid om na het vmbo door te stromen naar de havo.

Sint Ursula Heythuysen biedt de volgende leerwegen aan:

  • Basisberoepsgerichte leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Gemengde leerweg
  • Theoretische leerweg

 

In de onderbouw vindt de oriëntatie binnen de verschillende profielen plaats zodat leerlingen een passend profiel kunnen kiezen in de bovenbouw. Leerlingen hebben de keuze uit de profielen:

  • BWI – Bouwen, wonen en interieur
  • PIE  – Produceren, installeren en energie
  • Z&W – Zorg en welzijn
  • E&O – Economie en ondernemen

 

VMBO gemengde en theoretische leerweg

De opleidingen vmbo gemengde leerweg en vmbo theoretische leerweg op het vmbo duren vier jaar. Aan het einde van het tweede leerjaar geeft de school de leerlingen een advies over de door hen verder te volgen leerweg in de bovenbouw. Tevens maakt de leerling een eerste keuze uit de vakken voor het examenpakket. Het uiteindelijke vakkenpakket voor het examen in leerjaar 4 wordt gekozen aan het einde van leerjaar 3. Het verschil tussen de gemengde en de theoretische leerweg zit in het te volgen praktijkvak binnen één van de vier aangeboden beroepsgerichte profielen. Leerlingen van de theoretische leerweg volgen geen praktijkvak, maar krijgen in plaats daarvan een theorievak. Uiteindelijk doen de leerlingen van beide leerwegen in 6 vakken examen.

Gemengde leerweg:    1 praktijkvak en 5 theorievakken
Theoretische leerweg: 6 theorievakken

De leerlingen van beide leerwegen maken ter afsluiting van de opleiding hetzelfde examen voor de theorievakken. Het diploma van de  gemengde- en theoretische leerweg geeft in beide gevallen toegang tot een mbo niveau 4 opleiding en de havo. Voor een goede doorstroom naar de havo is op zowel de gemengde als de theoretische leerweg het doen van examen in een extra vak verplicht.

In het derde leerjaar wordt gestart met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) . Het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) wordt voor alle profielen aan het einde van leerjaar 3 afgesloten voor de leerlingen van de gemengde leerweg. Tevens worden de vakken ckv (culturele en kunstzinnige vorming) en maatschappijleer in leerjaar 3 afgerond voor zowel de gemengde als de theoretische leerweg. Door het afsluiten van het cspe in leerjaar 3 kan de focus in leerjaar 4 op het afronden van de keuzevakken liggen.

Nieuwe leerweg (vanaf augustus 2024)

Vanaf augustus 2024 vormen de gemengde en de theoretische leerweg samen één nieuwe leerweg. In deze leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma. Met het diploma van de nieuwe leerweg kan een leerling doorstromen naar een opleiding op niveau 4 van het mbo en de havo.

Basis- en kader beroepsgerichte leerweg

De opleidingen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg duren vier jaar. Het programma omvat algemene vorming en legt een basis voor aansluitend beroepsonderwijs. De beroepsgerichte leerwegen zijn bedoeld voor leerlingen die meer praktisch bezig willen zijn in het onderwijs. Deze leerwegen zijn ook bedoeld voor leerlingen die, na enkele jaren, al weten welke (beroeps)richting zij willen gaan volgen. Leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg doen examen in het praktijkvak en daarnaast nog vier algemene vakken.

In het derde leerjaar wordt gestart met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) . Het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) wordt voor alle profielen aan het einde van leerjaar 3 afgesloten voor de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Tevens worden de vakken ckv (culturele en kunstzinnige vorming) en maatschappijleer in leerjaar 3 afgerond. Door het afsluiten van het cspe in leerjaar 3 kan de focus in leerjaar 4 op het afronden van de keuzevakken liggen. Na het behalen van het diploma van de basisberoepsgerichte leerweg kan een leerling starten op een mbo niveau 2 opleiding. Het diploma kaderberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot een mbo niveau 3 opleiding.

Basisberoepsgericht – Leerwerktraject (LWT)

Leerlingen die meer praktijk- of beroepsgericht zijn, hebben behoefte aan een actieve aanpak van leren en stromen in leerjaar 3 & 4 door naar de LWT-Route. De kern van deze route is gebaseerd op een duidelijke, gestructureerde en actieve leeromgeving. De actieve leeromgeving is ingericht door praktijkuren (stage) op locatie, maatwerk in de AVO-vakken en stage binnen leerbedrijven. De leerlingen sluiten hun schoolcarrière op Sint Ursula Heythuysen af met een vmbo-Basis-LWT-diploma, waarna doorstroom naar MBO niveau 2 mogelijk is.