Maatschappij en cultuur

Het derde blok vakken houdt zich bezig met Maatschappij en Cultuur en omvat feitelijk alle vakken die niet onder Talen en Exacte vakken vallen.

In deze categorie vallen de bekende vakken Economie, Aardrijkskunde en Geschiedenis. Het laatste vak heet officiëel Geschiedenis en Maatschappijleer.

Verder treffen we hier Filosofie en Levensbeschouwing aan.

De derde groep vormt Lichamelijke Opvoeding.

De groep Cultuur is vertegenwoordigd met Beeldende Vorming, Muziek en CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming). Dat laatste vak wordt in de bovenbouw gegeven, met uitzondering van het Gymnasium. De gymnasiasten hebben in plaats van CKV het vak KCV (Klassieke Culturele Vorming). Dat vak zie je niet in het overzicht hiernaast. Het is geïntergeerd met de klassieke talen.