Syntheseklassen

MET EEN STEUNTJE IN DE RUG NAAR EEN VMBO-DIPLOMA

Met ingang van schooljaar 2014-2015 zijn alle scholen verplicht een passende plek te bieden aan iedereen die zich aanmeldt bij de school. Al in 2007 is Sint Ursula gestart met een bijzonder project: de Syntheseklas.

In de syntheseklas kunnen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in een reguliere VMBO-setting een erkend diploma of erkende certificaten halen. De leerlingen starten in een kleine klas van maximaal twaalf leerlingen , de syntheseklas, waar zij alle theorievakken krijgen aangeboden door hun vaste groepsleerkracht, de mentor. De praktijkvakken worden door vakdocenten verzorgd, waarbij de mentor een coachende rol aanneemt.

Wanneer de ontwikkeling van de leerling het toestaat, zal stapsgewijs de overstap naar de reguliere gastklas worden gemaakt. Dit overgangsproces wordt “schakelen”genoemd. De geleidelijke overstap naar de reguliere gastklas gaat per vak en wordt intensief begeleid door de mentoren van zowel de syntheseklas als de ontvangende reguliere klas.  We streven naar een integratie waarbij de leerling volledig overgaat naar de reguliere gastklas en vervolgens, met een VMBO-diploma op zak, onze school verlaat.