Zorg en welzijn OB

Bij de lessen zorg en welzijn gaan we in de onderbouw aan de slag met verschillende onderwerpen. In de brugklas zijn dit bijvoorbeeld hygiëne en persoonlijke verzorging, hoe zorg je voor een ander, omgaan met anderen, gezonde voeding, schoonmaken en bewegen. We werken in een methode van de Uitgeversgroep. We maken theorie-, ict- en praktijkopdrachten.

In leerjaar 2 werken we ook met de methode van de Uitgeversgroep. Leerlingen maken kennis met verschillende werkvelden. Deze werkvelden komen ook terug in leerjaar 3. Het is de bedoeling dat leerlingen met wat ze gedaan en geleerd hebben op het einde van leerjaar 2 een bewuste profielkeuze kunnen maken.

Onderwerpen die aan bod komen, hebben te maken met voeding, gezondheid, schoonmaken, aandacht hebben voor je omgeving, werken met kleine kinderen en andere mensen verzorgen.

Tijdens de onderbouw letten we op de competenties communiceren, samenwerken, taakgerichtheid, zelfstandigheid en zelfregulatie en resultaatgerichtheid.

Iedere maand krijgen de leerlingen een gezamenlijke praktijkles koken waarin ze de basisvaardigheden krijgen aangeleerd.