Coördinator POVO

Vanaf het vorig schooljaar 2020/2021 hebben de groepsleerkrachten en docenten van zowel het PO als het VO in de regio van Sint Ursula intensief (digitaal) samengewerkt. Komend schooljaar gaan ze hiermee verder.

Zij zorgen ervoor dat de doorgaande leerlijnen op zowel didactisch als pedagogisch gebied van het PO naar het VO gecontinueerd en geoptimaliseerd wordt. Hoe dit er in de praktijk uit ziet, zult u te horen krijgen tijdens de informatieavond(en) op uw school bij de start van het schooljaar.

De coördinator PO-VO zal samen met de leden van de werkgroep PO-VO Leudal dit proces begeleiden en indien nodig (bij)sturen. Ook wordt er jaarlijks een praktijkmiddag georganiseerd waarin de afstemming besproken wordt wat betreft overdracht van gegevens, de planning van de overdracht en overige activiteiten in het kader van de stap van PO naar VO (denk aan voorlichtingsbijeenkomsten, aanmeldingstijdstippen, etc.). Naast deze praktijkmiddag, zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden, waarbij kennis gedeeld wordt en geleerd wordt van en met elkaar.

De PO-VO coördinator is:
Mevrouw L. Teuwen l.teuwen@ursula.nl