Trainingen

We kennen de volgende trainingen:

BOF – Beter Omgaan met Faalangst  /  Examenvreestraining

Een trainer “Beter omgaan met faalangst” en/of examenvreestrainer biedt hulp aan die leerlingen die minder presteren of zelf blokkeren in hun schoolprestaties ondanks een goede voorbereiding op de leerstof.

Leerlingen die aantoonbaar last hebben van faalangst of examenvrees, kunnen op school een trainingsprogramma volgen waarin hen de nodige vaardigheden en tips worden aangereikt om beter te kunnen omgaan met hun angst om te presteren bij b.v. proefwerken en examens.

Door middel van vragenlijsten, onderzoek en diagnostische gesprekken probeert men op school faalangst/examenvrees te signaleren, te diagnostiseren en te begeleiden.

Echter ook de leerling zelf, de ouders, de mentor of de afdelingscoördinator kan vragen om faalangstreductietraining of examenvreestraining.

De trainers “Beter omgaan met faalangst”/ examenvrees zijn:

mevrouw A. Van Cleef, a.vancleef@ursula.nl
de heer N. Roumen, n.roumen@ursula.nl

 

SOVA – Sociale Vaardigheidstraining

Een trainer sociale vaardigheden biedt hulp aan leerlingen die ervaren dat ze zich niet prettig voelen in het contact met zichzelf en anderen op school. Het is van belang dat de leerling voldoende vaardigheden ter beschikking heeft om in de schoolsituatie te kunnen functioneren. De vaardigheden stellen de leerling in staat voldoende vertrouwen te hebben in zichzelf, samen te werken en te reflecteren.

Middels onderzoek, diagnostische gesprekken in lj.2, lj.3 probeert men op school tijdig te signaleren en de hulpvragen te concretiseren. Binnen de trainingen staat het ontwikkelen van vaardigheden centraal omdat de sociale onhandigheid het functioneren van de leerling negatief kan beïnvloeden. Vergroting van de sociale vaardigheid heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen en welbevinden van de leerling.

De trainers sociale vaardigheid zijn:

mevrouw C. Palmen, c.palmen@ursula.nl
mevrouw A. Schmitt, a.smitt@ursula.nl
mevrouw C. Crutsen, c.crutsen-hendriks@ursula.nl

Extra begeleiding taal- en rekenonderwijs

Voor een succesvolle onderwijsloopbaan is een goede beheersing van de basisvaardigheden taal en rekenen essentieel. Daaraan besteden we in de onderbouw extra aandacht. Alle leerlingen krijgen in de onderbouw in de begeleidingslessen een extra uur taal en rekenen waarin de leerlingen een programma “op maat” doorlopen. Dit extra programma wordt verzorgd door de docenten Nederlands en wiskunde.