Leerjaar 2

In leerjaar 2 van het vmbo-t kiezen de leerlingen 2 van de volgende 3 vakken: aardrijkskunde, geschiedenis of beeldende vorming. Na de keuze staat het verbindend leren t2 op het programma.

De volgende activiteiten staan op het programma:

 • Voorlichting aan de ouders inzake de keuze door mentoren;
 • Twee decaanlessen met informatie over keuze, keuzeformulier, vmbo en mbo;
 • De LOB-methode MC-keuzebegeleiding met opdrachten om jezelf beter te leren kennen en waarom vakken belangrijk kunnen zijn voor later;
 • Individuele gesprekken tussen leerlingen en mentoren en/of decaan over te kiezen vakken;
 • Vakinstructielessen door alle vakdocenten in januari over de inhoud van hun vak en de mogelijkheden ermee bij de vervolgopleidingen;
 • Adviezen door alle vakdocenten over capaciteiten en inzet van leerlingen voor hun vak;
 • Aparte ouderavond voor leerlingen en ouders van de keuzeklassen over de gemaakte keuze en adviezen (onderaan de pagina staat de link naar de handleiding aanmelden ouderavond);
 • Keuze eind januari; daarvoor gebruik je het keuzeformulier leerjaar 2 VMBO-T
 • Leerlingen maken in de mentorles de interessetest LC Data over hun zelfbeeld en de voorlopige belangstelling in de verschillende beroepssectoren;
 • Verbindend leren t2.

De leerlingen werken onder begeleiding van hun mentor de LOB-methode MC keuzebegeleiding door. Deze methode zet de leerlingen aan tot nadenken over: wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Ook de vakdocenten van de keuzevakken behandelen een gedeelte van de methode. Daarna maken de leerlingen de LC Data-test en tenslotte maken ze op een praktische manier kennis met de verschillende sectoren binnen vmbo en mbo: het verbindend leren t2. LOB-ervaringen worden opgeslagen in de map portfoliodocumenten van de leerling binnen Magister.


De pakketkeuze digitaal invullen 

Jouw keuze geef je door via het roosterprogramma Zermelo.

Invullen pakketkeuze door de leerling

 1. Ga naar de roosterwebsite: https://ursula.zportal.nl
 2. Log in met: gebruikersnaam (dit is je leerlingnummer) en je wachtwoord van school.
 3. Klik op de optie “Mijn Keuzepakket” en klik op de knop invullen.
 4. Volg de instructies op het scherm.
 5. Overweeg goed of je in het vrije deel een extra vak wilt kiezen (laatste keuzescherm vóór het pakketoverzicht). Deze keuze wordt alleen toegestaan als je de norm voor het extra vak haalt.
 6. Als je het formulier hebt ingevuld krijg je het pakketoverzicht te zien.
 7. Klik op “Inleveren” om je keuze af te ronden.

Aanmelden voor de ouderavond

U kunt zich aanmelden voor de ouderavond via Magister. Uitleg over de procedure staat in de handleiding ouderavond