De decaan

De schooldecaan ondersteunt de mentor bij het voorbereiden van de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers op het kiezen van een geschikte vervolgopleiding of beroep. Wie een

verantwoordelijke studie- of beroepskeuze wil maken, zal moeten weten, welke keuzes mogelijk zijn. De decaan wil de leerlingen bij dit groeiproces van dienst zijn en tracht dit doel te bereiken door:

 • Het beschikbaar stellen van documentatie over MBO/HAVO en de beroepen die daarmee samenhangen.
 • Het verzorgen van decaanlessen.
 • Het organiseren van voorlichtingsavonden.
 • Het organiseren van beroepskeuze- en belangstellingonderzoeken.
 • Het voeren van reflectiegesprekken met leerlingen.
 • Het onderhouden van externe contacten.
 • Het coachen van mentoren in het kader van Loopbaan en Oriëntatie en Begeleiding

 

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Uit onderzoek blijkt dat LOB-activiteiten belangrijk zijn, maar dat de activiteiten die leerlingen uitvoeren samen moeten komen in reflectiegesprekken. Gesprekken waarin de toekomst van de leerling centraal staat en die een cruciale rol spelen in het maken van de goede keuze. 

Informatie over LOB en keuzebegeleiding op Sint Ursula.

Goed zelfbeeld

Om een goede keuze te kunnen maken, moet de leerling een goed zelfbeeld hebben en weten of het werk dat in de toekomst op hem wacht, ook echt bij hem past. 

We streven ernaar om leerlingen een bewuste keuze te laten maken door in te steken op de kwaliteit van de reflectiegesprekken tussen de leerling en de mentor met als doel inzicht krijgen in zichzelf:

 • Wie ben ik (zelfbeeld)?
 • Wat wil ik (interesses)?
 • Wat kan ik (mogelijkheden)?
 • Waar ga ik voor (ambities)?
 • Waar sta ik voor (overtuigingen en motieven)?

 

Studiewijzers L.O.B.:

 

De schooldecaan is:

De heer G.Verstappen,
g.verstappen@ursula.nl