Lichamelijke opvoeding

Met de LO-lessen op SG Sint Ursula willen we onze leerlingen een brede oriëntatie op verschillende soorten bewegingsactiviteiten aanbieden met aandacht voor het uitbreiden van eigen mogelijkheden. Plezier in bewegen dient voorop te staan en we hopen dat leerlingen ook in de toekomst blijven sporten.

Lessentabel 
In de brugklas krijgen alle leerlingen drie gymlessen per week. Vanaf de tweede klas en hoger verschilt het aantal gymlessen per leerjaar en per hoofdstroming, variërend van twee tot drie gymlessen per week.

Faciliteiten
In totaal hebben wij op school drie gymzalen, waaronder twee turnzalen en één spelzaal. In al deze zalen bevinden zich een beamer, internettoegang en een stereo-installatie. Daarnaast maken wij ook geregeld gebruik van de multifunctionele ruimte in de kelder van de E-vleugel en van de sporthal (Van Hornehal) in Horn.

Programma
Ongeveer tot de herfstvakantie sporten we buiten op het grasveld, mits het weer dit natuurlijk toelaat. In de periode tussen de herfst- en meivakantie vinden de gymlessen binnen plaats.
Voor alle leerjaren hebben wij een jaarplanning gemaakt, waarin in alle onderdelen zijn opgenomen die wij behandelen tijdens de gymlessen. Het verschil tussen de onder- en bovenbouw is, dat we in de bovenbouw werken met vaste PTA’s. Daarnaast maken we ook gebruik van iPads in de gymlessen in de onderbouw (iBook Lichamelijke Opvoeding).

Regels
Aan het begin van ieder schooljaar nemen we samen met de leerlingen de algemene regels door die van toepassing zijn in de lessen lichamelijk opvoeding op onze school. Het is daarnaast verplicht om te gymmen in een Ursula t-shirt, korte broek en gymschoenen.

Beoordeling
Per periode krijgen de leerlingen, naast de cijfers voor de praktijkonderdelen, ook een inzetcijfer.

Sportonderdelen
Een greep uit de sportonderdelen bij ons op school.
Buiten:

 • Spel:
  • grasveld: softbal, frisbee
  • tegelveld: voetbal, basketbal, handbal
  • zandbak: beachvolleybal
 • Atletiek: 60 m. sprint, speerwerpen, discuswerpen, verspringen, hordelopen, duurlopen

Binnen:

 • Spel: voetbal, korfbal, basketbal, volleybal, unihockey, badminton, hockey
 • Atletiek: hoogspringen, SRT-run, diverse duurlopen
 • Turnen: lange mat, trampoline springen, acrogym, ringenzwaaien, rekstok
 • Bewegen op muziek
 • Zelfverdediging