Techniek PIE en BWI

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 

 

Leerwegen in het VMBO

De vier VMBO leerwegen
Een leerweg in het VMBO geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn vier leerwegen in het VMBO:

Basisberoepsgerichte leerweg, vaak kortweg ‘VMBO-basis’ genoemd
Kaderberoepsgerichte leerweg, vaak kortweg ‘VMBO-kader’ genoemd
Gemengde leerweg, soms ‘VMBO-gl’ genoemd
Theoretische leerweg, meestal ‘VMBO TL’ genoemd

Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO BB)
De basisberoepsgerichte leerweg (VMBO BB) bereidt je voor op de basisberoepsopleiding (niveau 2) van het MBO. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg kennen we het leerwerktraject. Dit is een aangepaste leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Met het leerwerktraject kun je een
Mbo-opleiding op niveau 2 volgen, zolang deze in het verlengde ligt van je VMBO-leerweg. Is dat niet het geval, dan kan het MBO nadere eisen stellen voor je toelating.

Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO KB)
De kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO KB) richt zich op de praktijk en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het MBO.

Gemengde leerweg (VMBO GL)
De gemengde leerweg (VMBO GL) ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO. Met een diploma van de gemengde leerweg kun je naar het HAVO.

Theoretische leerweg (VMBO TL)
De theoretische leerweg (VMBO TL) is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je in het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je ook naar het HAVO. De TL kent vier profielen met een vakkenpakket dat voor een groot deel vaststaat.

Van leerwegkeuze naar profielkeuze
Voordat leerlingen door kunnen stromen naar de bovenbouw moeten ze eerst nóg een keuze maken.
Deze keuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Het gaat hier om de profielkeuze. Op S.G. Sint Ursula zijn vier profielen: Economie & ondernemen, Bouwen, wonen, interieur, Produceren, installeren, energie en Zorg & welzijn. Elk profiel heeft een vast programma en vakkenpakket. De programma’s bieden aansluiting op opleidingen in het MBO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniek – BWI en PIE

Vanaf augustus 2016 moet iedere leerling een profiel kiezen. Ieder profiel bestaat uit een kerndeel, vier profielmodulen en vier keuzevakken.

Kerndeel
Het kerndeel bevat drie delen: algemene kennis en vaardigheden zoals bijvoorbeeld plannen en organiseren maar ook samenwerken. Daarnaast ook professionele kennis en vaardigheden zoals een tekening/ontwerp maken, de werking van installaties uitleggen en demonstreren. Het laatste onderdeel is een oriëntatie op je toekomstige opleiding en beroep. We noemen dit loopbaanleren (LOB). Het kerndeel wordt altijd in combinatie met een profielmodule en keuzevakken aangeboden.

Profielmodulen
Je moet vier profielmodulen volgen. BWI bestaat uit: Bouwproces en bouwvoorbereiding, Bouwen vanaf de fundering, Hout- en meubelverbindingen en Design en decoratie. PIE bestaat uit: Ontwerpen en maken, Bewerken en verbinden van materialen, Besturen en automatiseren en Instaleren en monteren. De vier modulen worden afgesloten met een centraal examen.

Keuzevakken
Leerlingen verschillen, sommige leerlingen willen zo breed mogelijk worden opgeleid en andere leerlingen willen zich meer verdiepen. Er zijn ook leerlingen die twijfelen nog tussen twee sectoren en vinden het lastig om te kiezen. Gelukkig kun je in het examenprogramma nog keuzes maken. Je moet binnen of buiten je sector (moet school wel toestaan) vier keuzedelen kiezen. Sommige keuzedelen zijn verdiepend, bijvoorbeeld booglassen, andere keuzedelen zijn meer verbredend, bijvoorbeeld interieurontwerp en design. Ook is het mogelijk dat leerlingen een keuzevak uit een heel ander profiel gaan volgen.
De keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen.

 

Wat kun je met een vmbo-opleiding BWI en PIE
Als je een vmbo-diploma haalt kun je altijd verder leren in het MBO, niveau 1 t/m 4. Dit is afhankelijk van de leerweg die je hebt gevolgd. Je kunt op het MBO kiezen uit veel verschillende technische opleidingen, bijvoorbeeld technisch tekenaar, automonteur, loodgieter, ICT-medewerker, geluidstechnicus of medewerker mediatechniek. Als jij je gespecialiseerd hebt in bijvoorbeeld de bouwtechniek, dan heb je de mogelijkheid om een opleiding te volgen tot metselaar, timmerman, opzichter, meubelmaker, uitvoerder en nog veel meer mogelijkheden.
Ligt je specialisme meer op het gebied van PIE dan kun je kiezen voor: ontwerper, installateur, elektronicus, onderhoudsmonteur, specialist mechatronica, schadehersteller, scheepsbouwer, instrumentenmaker, constructielasser, CNC-draaier of frezer en nog veel meer.

 

Bouwen, wonen en interieur (BWI).

In de lessen van bouwen, wonen en interieur ga je kennis maken met de beroepen binnen de bouwsector. In leerjaar 3 ga je 4 profielvakken doen die te maken hebben met timmeren, metselen, meubelmaken, design en decoratie. Je gaat met verschillende werkstukken aantonen dat je de basis vaardigheden binnen BWI kent. Aan het einde van leerjaar 3 krijg je over deze profielvakken een centraal examen.

In leerjaar 4 kies je een leerroute. Deze leerroutes zijn timmeren, metselen en meubelmaken. Dit is opgebouwd uit keuzevakken waar in iedere leerroute de keuzevakken zijn aangepast aan de route die je gekozen hebt.

In de leerroute ga je aan de volgende punten werken.

Timmeren

 • Daken en kapconstructies maken.
 • Kozijnen en ramen maken.
 • Plinten zetten.
 • Houtskeletbouw wand maken en afwerken.
 • Kozijnen plaatsen en stellen.
 • Handmachines en machinale werkzaamheden uitvoeren.

Metselen

 • Metselen van muren.
 • Stellen van profielen.
 • Rollagen (recht opstaande stenen) metselen.

Meubelmaken

 • Handmachines en machinale werkzaamheden uitvoeren.
 • Bewerken van hout en plaatmateriaal.
 • Hpl (dunne laag kunststof) aanbrengen op hout.
 • Schilderen van hout.
 • Decoratie aanbrengen op werkstukjes.

 

Produceren, installeren en energie (PIE)

In de lessen van produceren, installeren en energie ga je kennis maken met de beroepen binnen de sectoren metaal-, installatie- en elektrotechniek. In leerjaar 3 en 4 ga je aan 4 profielmodulen (deze liggen vast) en aan 4 keuzevakken (zelf gekozen) werken. De gekozen keuzevakken zijn afhankelijk van de keuze van de verschillende leerroutes. Je gaat in leerjaar 3 met verschillende werkstukken aantonen dat je de basis vaardigheden binnen PIE kent. In het vierde leerjaar ga je via projecten (Crossmotor-scooterlift, KipGrill, Shovelproject, Paalhamer, HotRod, elektro-pneumatisch schakelingen, relaistechnieken, Domotica projecten, verschillende leidingsystemen op montageborden monteren e.d.) deze basisvaardigheden verdiepen en verankeren. Aan het einde van leerjaar 4 krijg je over het profielvak (vier profielmodulen) een centraal examen.

In de leerroute ga je aan de volgende punten werken:

Produceren (metaaltechniek)

 • Verspaningstechnieken zoals: draaien, frezen, boren, slijpen, zagen e.d.
 • Plaat bewerken zoals: knippen, zetten, buigen, walsen, vijlen, slijpen, ponsen.
 • Lastechnieken zoals: autogeenlassen, elektrisch lassen, MIG/MAG-lassen en TIG-lassen.
 • CNC-technieken zoals: CNC-draaien, 3D-printen en lasersnijden & graveren.
 • Automatiseringstechnieken zoals pneumatiek
 • Tekenen en ontwerpen in een 3D-tekenpakket (SolidWorks)
 • Werkvoorbereidingen maken, werkzaamheden plannen en overleggen, samenwerken etc.

Installeren (installatietechniek)

 • koperen leidingen bewerken zoals: solderen, zagen, afkorten, buigen.
 • Leidingnetwerk maken met knieën, sokken, T-stukken kranen, douchekoppen e.d.
 • Afvoersystemen maken met PVC, PP en PE buizen met behulp van lijmverbindingen, spiegellassen en manchetverbindingen.
 • Centraal verwarmingssysteem aanleggen.
 • Koudetechniek.
 • Aansluiten af- en toevoer van wastafel.
 • Verschillende leidingsystemen op wandborden monteren.

Energie (elektrotechniek)

 • Buisinstallaties van verschillende schakelingen op montagebord monteren.
 • Kabelinstallaties van verschillende schakelingen op montagebord monteren.
 • Praktijkopdrachten relais-  & bedradingstechniek aansluiten.
 • leidingsystemen in Autocad ontwerpen.
 • PLC techniek -> verschillende modellen aansluiten en programmeren
 • Verschillende projecten van Domotica realiseren
 • 3D-modellen ontwerpen en printen
 • Installaties in de woningbouw realiseren

Mechatronica

 • Kabelinstallaties enkelpolige-, serie-, wissel- en kruisinstallaties op montagebord monteren.
 • Elektrische installaties met relais, bewegingsmelder en PLC’s realiseren.
 • Met Domotica verlichting woonkamer in- en uitschakelen.
 • Sturing van rolluik en zonwering
 • elektro-pneumatische schakelingen ontwerpen en testen
 • Woonhuis programmeren
 • etc.