Tweede fase

De Tweede Fase is de officiële benaming van de bovenbouw van havo en vwo en omvat de leerjaren 4 en 5 van havo en 4, 5 en 6 van vwo (Atheneum en Gymnasium).

In de Tweede fase worden de leerlingen van havo en vwo voorbereid op het studeren aan een HBO of WO-opleiding.

Tweede Fase informatie


Keuzeformulieren:

De pakketkeuze digitaal invullen

Jouw keuze geef je door via het roosterprogramma Zermelo.

Invullen pakketkeuze door de leerling

  1. Ga naar de roosterwebsite: https://ursula.zportal.nl
  2. Log in met: gebruikersnaam (dit is je leerlingnummer) en je wachtwoord van school.
  3. Klik op de optie “Mijn Keuzepakket” en klik op de knop invullen.
  4. Volg de instructies op het scherm.
  5. Overweeg goed of je in het vrije deel een extra vak wilt kiezen (laatste keuzescherm vóór het pakketoverzicht). Deze keuze wordt alleen toegestaan als je de norm voor het extra vak haalt.
  6. Als je het formulier hebt ingevuld krijg je het pakketoverzicht te zien.
  7. Klik op “Inleveren” om je keuze af te ronden.

Aanmelden voor de ouderavond

U kunt zich aanmelden voor de ouderavond via Magister. Uitleg over de procedure staat in de handleiding ouderavond.


Keuzeformulieren (pdf):

Leerjaar 3 HAVO

Leerjaar 3 Atheneum

Leerjaar 3 Gymnasium