Heythuysen

Bij gelegenheid van 150 jaar voortgezet streekonderwijs (rond en in Heythuysen) werd in 2002 “Omzien naar de toekomst” uitgebracht. Jan Peeters, toen adjunct directeur, later sector directeur onderwijs schreef en documenteerde  de ontwikkelingslijnen van ambachtsschool naar VMBO.

Door op onderstaande links te klikken kunt u het gehele boek lezen (pdf formaat):

Omzien naar de toekomst deel 1
Omzien naar de toekomst deel 2
Omzien naar de toekomst deel 3
Omzien naar de toekomst deel 4

 

150 jaar ambachtelijk onderwijs in Heythuysen

uit Ursularia 2002-2003:

Een lange historie van goed werk verdient een goed feest. En zo’n lange geschiedenis, van ambachtelijk onderwijs, kent onze school dan ook. Voor velen zijn deze tientallen jaren ongemerkt voorbijgegaan. Wie kijkt er dan niet vreemd op als men hoort dat de school in Heythuysen al 150 jaar bestaat?

Vrijdag 11 oktober wordt er stilgestaan bij dit feit d.m.v. een korte feestvergadering en een gezellig samenzijn in de vorm van een reünie. Alle (oud)collega’s, die bij het techniekonderwijs van het vmbo betrokken zijn en waren, zijn uitgenodigd. Ook zijn alle directeuren van de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio aangeschreven.
Onze leerlingen van de afdeling Zorg en Welzijn zullen de verzorging van deze dag voor hun rekening nemen. Praktijkonderwijs in hart en nieren dus.

Alle genodigden ontvangen een jubileumbrochure “Omzien naar de toekomst”. Hierin staat de hele geschiedenis vermeld aan de hand van foto’s en teksten.
Vanzelfsprekend wordt in de mentorlessen aandacht besteed aan dit heuglijke feit. Leerlingen ontvangen, behalve lesvrij, een aardigheidje wat precies bij 150 jaar technisch onderwijs past. De meeste kunnen dit dan ook zeker in de praktijk gebruiken.

Een voorproefje van een rijke traditie in ambachtelijk onderwijs in vogelvlucht:

1852:

Te voet trekken twee broeders van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van
Zeven Smarten vanuit het verre Amsterdam naar wat toen nog heette Landgoed De Heiblom. Ze werden ernaartoe gezonden door Pater Frentrop.
De broeders legden hier, gesteund door de boeren en pastoors uit de omgeving, de basis voor de Aloysius Landbouw kolonie. In deze Kolonie werden Amsterdamse kinderen (meestal wezen) opgevangen die ongeschikt waren voor het stadsleven en er ook nog niets voor voelden om een ambacht te leren.

1887:

De aanvankelijke landbouwkolonie begint met het opleiden van ambachten.
Dit sloot onder andere beter aan bij de “stadse” jeugd.

1900:

Stokershorst wordt geschikt gemaakt voor 150 voogdij- en justitiekinderen.

1919:

Het huis de Heibloem en ook het gesticht Stokershorst ontwikkelen zich van
landbouwkolonie naar inrichtingen waar het leren van een ambacht het belangrijkste doel wordt.
Op 15 februari worden beide gestichten erkend als nijverheidsscholen door de wet op het nijverheidsonderwijs.

1942:

Op 1 augustus treft het eerste noodlot de Heibloem. Tijdens het speelkwartier komt een Engelse piloot de speelplaats op. Een van de broeders neemt hem mee naar binnen en belt de Nederlandse politie. De piloot vertrouwt het niet en smeert hem. Helaas is de Grüne Polizei ook gewaarschuwd en drie broeders worden opgepakt wegens heulen met de vijand.

Twee van hen zitten daarna ruim een jaar vast in Maastricht. De dag erna volgt de ontruiming en de school wordt door de Duitsers bezet.
Bij de bevrijding van Limburg treft het tweede noodlot de school. Alles wordt door de geallieerden in puin geschoten omdat het Duitse leger er zich bevindt.
Na de oorlog komt alles maar traag op gang. De broeders en jongens zijn wijd verspreid over de omgeving en het overzicht is kwijt. De gebouwen waren kapot en er is te weinig geld voor wederopbouw.

1954:

De congregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten besluit het internaat de Heibloem te sluiten. De technische school gaat over naar een stichting in Heythuysen.

1955:

Door de grote behoefte aan een tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen ontstaat op het landgoed de Heibloem een “Jongensdorp” De Widdonck.

1959:

Een klein team gaat aan de slag met 140 leerlingen op het terrein van “het Jongensdorp de Widdonck”. In een onsamenhangend gebouwencomplex dat verre van luxueus is. Gelukkig slechts tijdelijk omdat het gebouw aan de Tienderweg al in aanbouw is.

1960:

Het, nog niet geheel afgebouwde, gebouw aan de Tienderweg wordt in mei van dat jaar betrokken. Het is berekend op 350 leerlingen. De onderwijsopleiding is 3-jarig, telt aanvankelijk 160 leerlingen en kent de afdelingen metaalbewerken en timmeren. Naam: R.K.  LTS Heythuysen.

1975:

De school start met het experiment Middenschool. De voorloper van de huidige Basisvorming.

1976:

De Middenschool Heythuysen start met 200 eerste jaars leerlingen.
Aan het Middenschoolonderwijs (3 jaar) wordt een Technische Beroepsopleiding, T.B.O. van 2 jaar, als aansluitende cursus voor ‘aankomend vakman/vrouw’ verbonden.
Ook worden in dit jaar tientallen theorielokalen, de aula en de twee gymzalen gebouwd, zoals we die nu kennen. Zeg maar de vleugel vanaf de administratie tot en met de aula en alles daarboven.

1985:

De school neemt door fusie de LHNO school van Heythuysen over.
Het experiment Middenschool wordt afgerond en gaat terug in de LBO-structuur voor LTO, LHNO en LEAO onder de naam Scholengemeenschap Heythuysen.
De leerjaren 1 en 2 zijn in deze tijd ondergebracht aan de Trambaan waar nu de Ortolaan is.

1992:

Op 1 augustus fuseert de sg. Heythuysen (het VBO) met de Mavo Kreppel-Leudal. De nieuwe naam van de school wordt sg. Leudal.

1994:

Sinds 1 augustus van dit jaar starten de leerjaren 1 en 2 van het i-VBO, het VBO en het MAVO in het gebouw aan de Neerakker.
Op 1 augustus 1994 fuseert de sg. Leudal met de sg. St. Ursula te Horn. De nieuwe naam van de school wordt sg. St. Ursula – vestiging Heythuysen.

1999:    vmbo

Invoering van de leerwegen: Basis beroepsgerichte leerweg en Kader beroepsgerichte leerweg, Gemengde en Theoretische leerweg.

2002/2003:

Start van het leerwerktraject (LWT) als alternatieve leerweg binnen de
Basis beroepsgerichte leerweg en het MEI-project (metaal-, electro- en installatie-techniek intrasectoraal). Bouw en verzorging krijgen ook intrasectorale programma’s (bouw-breed en verzorging-breed).