Economie en ondernemen

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 

 

Economie en ondernemen, omdat de toekomst niet zonder kan!

Onderbouw lj 1 en lj 2

Economie

In het theorievak economie leren de leerlingen wat het vakgebied inhoudt. Om de leerlingen het vak economie te leren, wordt er gewerkt met behulp van de lesmethode Pincode. In leerjaar 1 wordt voorafgaand aan de methode gewerkt met een inleidende lesmethode. Deze keuze is gemaakt omdat het vak voor de leerlingen helemaal nieuw is. Deze inleidende lesmethode laat de leerlingen kennis maken met het vak. Onderwerpen die in leerjaar 1 en 2 onder andere in de theorielessen aan bod komen zijn inkomsten, (wereld)handel, rondkomen, werken, overheid, buitenland, geld, kopen en verkopen, produceren, EU en eurozone.

 

 

 

 

Alle klassen in leerjaar 1 en leerjaar 2 volgen 2 lesuren theorie per week en daarnaast 1 uur SO-EC. SO-EC staat voor SectorOriëntatie. In leerjaar 1 krijgen de leerlingen naast SO-EC, 1 lesuur ICT. ICT wordt geintegreerd in het vak SO-EC. In leerjaar 2 krijgen de leerlingen naast 1 lesuur SO-EC, 1 uur Presentatie en Styling.

Sectororiëntatie Economie (SO-EC)

“Wat wil je later worden?” Wat een vraag!  Leerlingen in de eerste of tweede klas van het VMBO weten vaak amper wat ze nù zijn. SO-EC leert de leerlingen kiezen en geeft de leerlingen inzicht in het beroepenveld economie. SO-EC geeft de leerlingen een indruk van wat ze moeten leren als ze voor deze richting kiezen. Daarnaast leren de leerlingen kiezen en naar zichzelf te kijken. Wat kan ik goed? Wat wil ik graag? Is dit werk/ deze opleiding iets voor mij?

In de lessen SO-EC maken de leerlingen diverse opdrachten die te maken hebben met het vakgebied economie. Deze opdrachten maken de leerlingen individueel of in groepsverband. Hierbij wordt vaak en veel gebruik gemaakt van de computer. De lessen SO-EC vinden dan ook plaats in het praktijklokaal van de sector Economie, waar de vakgroep economie de beschikking heeft over zo’n vijftig computers. In de praktijk kan het voorkomen dat in dit lokaal aan meerdere klassen tegelijkertijd les wordt gegeven. Door te werken aan deze opdrachten, maken de leerlingen kennis met allerlei aspecten van het vak economie.

De leerlingen worden voorbereid op het maken van een definitieve sectorkeuze in de bovenbouw. De opdrachten zijn bijna allemaal geschreven vanuit een fictief bedrijf. Vanuit een beroep worden de opdrachten vervuld. De leerling krijgt op deze manier een indruk van de werkzaamheden. De hamvraag daarbij is steeds: Is dit iets voor mij? Een paar voorbeelden van deze opdrachten: een actiekaart ontwerpen, een personeelsuitje organiseren, marketingmix toepassen, schappenplan opstellen, klantenkaarten bijwerken, moodboards ontwerpen enz

 

ICT leerjaar 1

De ICT-lessen maken deel uit van het sectorvak economie. In de ICT-lessen leren de leerlingen hoe zij de Magister-app en Zermelo-app op hun telefoon, iPad en/of tablet kunnen gebruiken. Daarnaast worden leerlingen bekend gemaakt met de schoolwebsite, Magisterwebsite, Zermelowebsite en het gebruik van het Google-account (zoals zoeken met google, gmail, google maps, google rekenmachine). De leerlingen ontwikkelen computervaardigheden (zoals openen en opslaan van bestanden, uitprinten documenten, mailen etc.) en leren om op de juiste manier om te gaan met de computer. In de ICT-lessen leren de leerlingen tevens de basisvaardigheden van Microsoft Office (zoals documenten bewerken, presentaties maken etc.). De leerlingen worden wegwijs gemaakt met de programma’s Word, Excel en PowerPoint en krijgen deze programma’s stap voor stap onder de knie.

Het vak ICT komt niet met een cijfer op het rapport. De ICT-cijfers tellen mee bij het sectorvak economie (SO-EC). De opdrachten die met een cijfer worden afgesloten, tellen twee keer mee bij de praktijkcijfers van economie.Zou je hier het stukje over de ICT-lessen willen kopiëren en plakken?? Ik kan het in de mail niet terugvinden. Niet bij postvak in en ook niet bij verzonden berichten.

 

Presentatie en promotie leerjaar 2

In leerjaar 2 krijgen de leerlingen, naast 2 uur theorie en 1 uur SO-EC, 1 uur in de week het vak P&S. P&S staat voor Presentatie & Styling en vormt een onderdeel van SO-EC. In dit praktijkvak leren de leerlingen wat marketing inhoudt, hoe er reclame gemaakt kan worden voor een product, ontwerpen de leerlingen productverpakkingen en wordt er aandacht besteed aan het onderdeel etaleren. Leerlingen maken kennis met het etaleren waarop in de bovenbouw voortgeborduurd wordt.

 

 

 

 

Bovenbouw lj 3 en lj 4

Economie

 

 

 

 

 

In de bovenbouw wordt in de lessen Economie het examenprogramma behandeld en getoetst. In alle leerwegen wordt daarnaast gewerkt met de methode Economisch Bekeken. De hoeveelheid lesuren theorie en praktijk is afhankelijk van het leerwegniveau. Waarschijnlijk starten we in het schooljaar 2017-2018 met de methode Pincode in de bovenbouw.

Economie en ondernemen

“Ben jij iemand die het leuk vindt om met computers om te gaan? Of iemand die het leuk vindt om iets in te kopen of om iets te verkopen? Kun je goed met mensen omgaan, ben je secuur en kun je lang stil zitten? Dan is het vmbo-programma E&O iets voor jou! Allemaal eigenschappen waar de leerlingen in deze sector aan moet voldoen!”

Als een leerling binnen het profiel Economie kiest voor één van de leerwegen Basis, Kader of Gemengd, dan kiest hij/zij voor het praktijkvak E&O. De naam zegt het al, het gaat daarbij om geld. Geld dat verdiend moet worden, maar dat ook beheerd moet worden. Een goede administratie is daarbij onmisbaar. In een winkel of een bedrijf moet zowel de inkoop- als de verkoopadministratie op orde zijn. Hetzelfde geldt voor de administratie van personeel en voorraden. En wat te denken van de loon- en salarisadministratie. Het spreekt voor zich dat de computer hier niet meer is weg te denken. De leerlingen zullen dan ook een deel van de lessen op de PC bezig zijn.

Binnen het profiel E&O worden de leerlingen voorbereid op een administratieve functie in een bedrijf en op een functie in de verkoop. In de les wordt er veel aandacht besteed aan een juiste beroepshouding. Door de werkzaamheden van de profielen secretarieel, administratie, commercieel en logistiek uit te voeren, wordt de leerling voorbereid op een toekomst in de financiële dienstverlening.

In de opleiding wordt er ook aandacht besteed aan onderdelen die te maken hebben met de winkelpraktijk zoals het houden van verkoopgesprekken, het inpakken van geschenken, het inrichten van etalages en het bedienen van de kassa. Er is veel aandacht voor tekstverwerken en computerprogramma’s zoals Excel en PowerPoint. Boekhouden is een van de moeilijkste, maar wel een van de belangrijkste onderdelen. Tevens is het van groot belang dat een leerling goed met getallen kan omgaan, daarom wordt er ook veel aandacht aan bedrijfseconomisch rekenen besteed.

 

Contact met mensen

Bij E&O zijn de leerlingen niet alleen bezig met cijfers, teksten en computers, maar natuurlijk in de eerste plaats met mensen. Er wordt daarom niet alleen zelfstandig gewerkt, maar juist ook samenwerken. Een gedeelte wordt besteed aan het oefenen van rollenspellen: Hoe ga je op een juiste manier om met klanten en leveranciers? Hoe leg je contact? Of dat nu in een ontmoeting, via e-mail of per telefoon is. Al met al wordt de leerling opgeleid tot een professional, die ervoor zorgt dat binnen een bedrijf of instelling de zaakjes goed voor elkaar zijn.

Presentatie & Styling

In leerjaar 3 krijgen de leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg het keuzevak Presentatie en Styling. De leerlingen van de gemengd/theoretisch leerweg kunnen dit vak kiezen in leerjaar 4. In dit vak wordt een groot beroep gedaan op de creativiteit van de leerlingen. De leerlingen voeren diverse presentatie- en stylingtechnieken uit. Zij leren:

  • Artikelpresentaties maken aan de hand van een compositie.
  • De basisprincipes van het etaleren (compositie, opbouwmaterialen, verlichting, decoratiematerialen, kleurgebruik etc.).
  • Het draperen en aankleden van etalagepoppen.
  • Decoratief inpakken.
  • Een (grafisch) logo ontwerpen.
  • Een doorlopende presentatie ontwerpen.
  • Een commercial maken.
  • Een portfolio bij te houden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘K07 Presentatie en styling’ van de Uitgeversgroep. Aan de hand van deze methode worden de leerlingen bekend gemaakt met presenteren, etaleren, compositie, inpakken, huisstijl en website.

 

 

 

 

 

 

 

Winkel ’t Ursulaatje

De sector Economie is sinds juni 2010 de trotse eigenaar van een heuse winkel in praktijklokaal 003. Deze winkel sluit prima aan bij de nieuwe lesmethode van de uitgeversgroep die wordt gebruikt in de bovenbouw voor de lessen Economie en ondernemen.

In deze lesmethode maken de leerlingen zoveel mogelijk kennis met de praktijk van alledag. De winkel beeldt deze praktijk op een kleurrijke en herkenbare manier uit. Bovendien beschikt het praktijklokaal over een echte kassa, waarmee de leerlingen kunnen oefenen. Docente Economie Chantal Palmen heeft hard gewerkt om alle artikelen te voorzien van een echt prijsetiket met barcode. De leerlingen kunnen deze barcode inscannen en op die manier de werkelijkheid goed nabootsen. De leerlingen maken ook kennis met  andere aspecten van een winkel. Zo kunnen de leerlingen oefenen met de schapindeling.  Niet alleen voor de leerling is de winkel een welkome aanvulling op het toch al goed uitgeruste praktijklokaal. Ook de docent haalt er zijn/haar voordeel uit. Hij/zij kan duidelijker dan voorheen de leerstof met behulp van de praktijk uitleggen. De theorie in de praktijk gebracht: daar gaat het bij een beroepsvoorbereidende opleiding tenslotte om.