Normen

Overgangsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2

In de brugklas starten we met een:

• Basis-klassen

• (B)Kader-klassen

• (K)Gemengd/Theoretische-Klassen

Basisschooladvies:

Elke leerling verlaat de basisschool met een advies. Wij zullen, kijkende naar de onderwijs- en de begeleidingsbehoeften van het kind, een passend onderwijsaanbod verzorgen. Tijdens de groepsbesprekingen is het basisschooladvies het uitgangspunt. Dit advies zal tijdens de bespreking besproken, geëvalueerd en indien nodig bijgesteld worden.

Algemeen:

Alle vakken, behalve BV-MU-LO, tellen mee voor de overgangsnorm.

De vakken BV-MU-LO dienen voldoende te worden afgesloten. Indien dit niet het geval is, zal de leerling besproken worden tijdens de groepsbespreking.

De algemene norm wordt per rapport bepaald op grond van het voortschrijdend gemiddelde, afgerond op hele cijfers.

Op grond van bijzondere omstandigheden zoals bv. langdurige ziekte kan de normering worden bijgesteld. Hierover beslist uiteindelijk de groepsbespreking. 

We werken met 3 kernvakken (Ne, En en wi).

De overgangsnorm wordt vastgesteld met behulp van tekortpunten en compensatiepunten. Het cijfer 5 telt voor 1 tekortpunt, het cijfer 4 voor 2 tekortpunten en het cijfer 3 voor 3 tekortpunten. Een 7 en hoger telt als 1 compensatiepunt. (zie slaag-zakregeling eindexamen) Alle besluiten van de groepsbespreking zijn bindend. 

In onderstaande tabel staan de normen weergegeven voor de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2.

Besluit van de groepsbespreking:

+ De leerling gaat van leerjaar 1 over naar dezelfde leerweg in leerjaar 2.
B Bespreken
Tijdens de groepsbespreking zal besproken worden of een leerling bevorderd wordt naar een passende leerweg/leerroute in leerjaar 2 of dat de leerling, bij wijze van uitzondering, leerjaar 1 zal doubleren.
Opstroom Bij 0 tekortpunten en een voldoende voor de vakken BV-MU-LO.
(Opmerking: 2 van de 3 kernvakken zijn beoordeeld met een 8 of hoger)

Overgangsnormen van leerjaar 2 naar leerjaar 3

Cijfer 5 = 1 tekortpunt

Cijfer 4 = 2 tekortpunten

Cijfer 7 of hoger = 1 compensatiepunt

Extra eisen:
Max. 1 tekortpunt in de combinatie NE + EN

Max. 2 tekortpunten in de profielgebonden vakken

LO-BV-MU zijn voldoende

Profielgebonden vakken:

Profiel ZW WI, BI, SO-Zw

Profiel PIE/BWI WI, NSK1, SO-Tc

Profiel E&O WI, EC, DU, SO-Ec

TL WI, EC, NASK, BI

+ = Bevorderd

B = Bespreken

Overgangsnormen van leerjaar 3 naar leerjaar 4

Cijfer 5 = 1 tekortpunt

Cijfer 4 = 2 tekortpunten

Cijfer 7 of hoger = 1 compensatiepunt

Extra eisen:

NE & EN niet lager dan een 5

Profiel/Keuzevak = 5,5 of hoger

LO-CKV-MA1 zijn voldoende

+ = Bevorderd

B = Bespreken