Algemene informatie

Helaas is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de open avonden. Gezien de actuele ontwikkelingen zijn de maximale groepsgroottes bereikt.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden bestaat in januari, tijdens de meeloopdagen, nog een mogelijkheid fysiek op school een kijkje te komen nemen. Aanmelden hiervoor kan middels deze link: meeloopdagen.

Als wij in januari de meeloopdagen niet mogen organiseren, zullen we op zoek gaan naar een passende oplossing voor de leerlingen groep 8 die nog nooit op onze school zijn geweest.

Onderstaand treft u diverse presentaties, video’s en documenten, die u informeren over Sint Ursula.

Mochten er dringende vragen zijn, kunt u terecht bij de teamleiders brugklassen.

 

Marjo Kikken en Ted Hoeijmakers