Zorg en welzijn

In deze beroepsrichting maken de leerlingen kennis met verschillende beroepen die te maken hebben met zorg en welzijn. Dit gebeurt door middel van theoretische en praktische opdrachten, rollenspellen en ICT-opdrachten.

Zorg en welzijn beslaat een breed werkterrein met hele mooie beroepen. Het is fijn dat de leerlingen al in het vmbo kennis kunnen maken met dit uitgebreide werkveld. Van zorg tot sport, van uiterlijke verzorging tot jongeren- en kinderopvang, er is van alles te ontdekken en te kiezen.

Onderbouw:

Al tijdens leerjaar 1 en 2 gaan leerlingen zich oriënteren binnen de aangeboden sectoren. Tijdens het vak SO-ZW, (sectororiëntatie zorg en welzijn) maakt een leerling kennis met de diverse onderdelen van het vak. Men leert, geleidelijk, te werken via het WPS-systeem.

Bovenbouw: Profielkeuze Z&W

Basis – en kaderberoepsgerichte leerweg heeft per week:

– WPS (werkplekkenstructuur)
– Theorie-uren
– Koken

Gemengde leerweg heeft per week:

– WPS
– Theorie-uren

Wat is WPS?

WPS is gericht op zelfstandig werken, waarbij veel in groepen gewerkt wordt. Hierdoor is er vanzelf veel aandacht voor de sociale vaardigheden. Er worden geen klassikale lessen gegeven. Theorie en praktijk worden geïntegreerd, evenals ICT. Door het nabootsen van een werkveld wordt er geleerd in een meer realistische omgeving en worden competenties (vaardigheden) geoefend die belangrijk zijn als basis bij een vervolgopleiding.

Waarom WPS?

Door de werkplekkenstructuur ontstaat er meer samenhang tussen de verschillende richtingen binnen zorg en welzijn. Door de combinatie van theorie en praktijk kunnen we de leerlingen meer variatie bieden, en door het gebruik van de verschillende werkplekken krijgen ze een beter beroepsbeeld.

Methode uitgeversgroep

De methode die we gebruiken is die van de Uitgeversgroep. Deze bevat toegankelijke theorie en verwerkingsopdrachten, vele praktijkopdrachten om de vaardigheden te leren. Het beroepsbeeld wordt helder en brengt de leerlingen een grote stap verder in hun opleidings- en beroepskeuze. De methode sluit aan bij de belevingswereld van de leerling en heeft een dyslexie-proof lettertype.

https://www.uitgeversgroep.nl/

S.G. St Ursula, heeft ervoor gekozen om de methode van de Uitgeversgroep in alle leerjaren in te zetten. Dus in zowel de onder- als bovenbouw.

 

Leerjaar 1 en 2:
– Onderbouwboeken leerjaar 1 en 2

Leerjaar 3:
– Profielboeken

Voor de profielmodules van Z&W zijn vier leerwerkboeken ontwikkeld. Ieder leerwerkboek bestaat uit theorie en praktijk. De theorie is ingedeeld in hoofdstukken met veel verwerkingsopdrachten. Bij ieder hoofdstuk hoort een praktijkopdracht. In deze opdracht wordt het geleerde binnen school in de praktijk gebracht.

De verplichte profielvakken die aan bod komen zijn:
– Mens en gezondheid
– Mens en omgeving
– Mens en activiteit
– Mens en zorg

Leerjaar 4:
– Keuzeboeken

De keuzevakken op S.G. Sint Ursula zijn de onderstaande. De BBL en KBL-leerlingen kiezen er 4. De GL-leerlingen kiezen er 2.

– Kennismaking met uiterlijke verzorging

– Welzijn kind en jongere

– Wonen en huishouden

– Voorkomen van ongevallen en EHBO

– Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting

– Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

– Keuken HBR

– Gastheerschap

 

De beoordeling volgens het PTA is als volgt:

– Schriftelijke toetsen
– Praktische toetsen
– Werkverzorging van de projectboeken