Zorg en welzijn

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

 

ONDERBOUW

In de onderbouw wordt er gewerkt met moduleboeken. Dit wordt gedaan onder begeleiding van de docent. De leerlingen werken in groepjes van maximaal 4 personen aan een moduleboek. Samenwerken, zelfstandig werken, plannen, organiseren en verantwoordelijkheid van je werk, is dan ook heel belangrijk.

Dit alles wordt tijdens de lessen toegepast. Evenals de beroepenoriëntatie.

In leerjaar 1 komen de modules EHBO, verzorging en kindercentrum aan bod. Hierin komen de basisvaardigheden van EHBO aan bod, leren leerlingen voor zichzelf en anderen te zorgen en weten wat zorg inhoudt. Tijdens de module kindercentrum leren de leerlingen wat de ontwikkeling van baby t/m schoolkind is en wat de begrippen fijne en grove motoriek inhoudt.

In leerjaar 2 komen de modules: horeca, , facilitaire dienstverlening, gezondheid en de keuzemodules schoonheidssalon  en sport en spel aanbod.

Binnen de module horeca maken ze kennis met de verschillende snijtechnieken en serveertechnieken en andere horecavaardigheden.

Binnen de module facilitaire dienstverlening leren de leerlingen over de verschillende afdelingen: linnendienst, voedingsdienst en schoonmaakdienst. Ze leren dus hoe je bijv. moet strijken en onderhouden van diverse materialen.

Binnen de module gezondheid leren ze over relaties, veilig vrijen en wat genotmiddelen zijn.

In de keuzemodules worden uiterlijke verzorging en sport en beweging behandeld.
De opdrachten van de modules worden op de niveaus BBL, KBL en GL aangeboden en afgesloten met een eindopdracht.

Iedere maand krijgen de leerlingen een gezamenlijke praktijkles koken waarin ze de basisvaardigheden krijgen aangeleerd.

Het is de bedoeling dat leerlingen met wat ze gedaan en geleerd hebben op het einde van leerjaar 2 een bewuste profielkeuze kunnen maken.

 

Nuttige links bij het vak Zorg en welzijn onderbouw:

http://www.digischool.nl/vz/leerlingen/index-leerlingen.htm

http://www.becel.nl/home/content/Geniet%20van%20Gezond%20Leven/Voedingsmeter/

http://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx

http://www.consumentenbond.nl/

http://teleblik.nl/

 

BOVENBOUW

Profiel zorg en welzijn

In deze beroepsrichting maken de leerlingen kennis met verschillende beroepen die te maken hebben met zorg en welzijn. Dit gebeurt door middel van theoretische en praktische opdrachten, rollenspellen en ict-opdrachten.

Basis – en kaderberoepsgerichte leerweg heeft per week:
– WPS (werkplekkenstructuur)
– Theorie-uren
– Koken

Gemengde leerweg heeft per week:
– WPS
– Theorie-uren

Wat is WPS?

WPS is gericht op zelfstandig werken, waarbij veel in groepen gewerkt wordt. Hierdoor is er vanzelf veel aandacht voor de sociale vaardigheden. Er worden geen klassikale lessen gegeven. Theorie en praktijk worden geïntegreerd, evenals ICT. Door het nabootsen van een werkveld wordt er geleerd in een meer realistische omgeving en worden competenties (vaardigheden) geoefend die belangrijk zijn als basis bij een vervolgopleiding.

Waarom WPS?

Door de werkplekkenstructuur ontstaat er meer samenhang tussen de verschillende richtingen binnen zorg en welzijn. Door de combinatie van theorie en praktijk kunnen we de leerlingen meer variatie bieden, en door het gebruik van de verschillende werkplekken krijgen ze een beter beroepsbeeld.

De verplichte profielvakken die aan bod komen zijn:
– Mens en gezondheid
– Mens en omgeving
– Mens en activiteit
– Mens en zorg

De keuzevakken op S.G. Sint Ursula zijn de onderstaande. De BBL en KBL-leerlingen kiezen er 4. De GL-leerlingen kiezen er 2.
– Kennismaking met uiterlijke verzorging
– Welzijn kind en jongere
– Wonen en huishouden
– Voorkomen van ongevallen en EHBO
– Facilitaire dienstverlening: catering en inrichting
– Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
Methode edu4all

De methode die we voor alle 3e en 4e jaars gebruiken, edu4all, is speciaal geschreven voor WPS-lessen. Deze gaat uit van de praktijk: de leerling wordt met behulp van opdrachten aangezet tot praktisch werken in werkpleksimulaties.

http://www.edu-actief.nl/edu4all-zw

De beoordeling volgens het PTA is als volgt:
– Schriftelijke toetsen
– Praktische toetsen
– Werkverzorging van de projectboeken