Opleidingsschool

Sinds enkele jaren is Ursula officieel opleidingsschool. Ze maakt deel uit van het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL). Hierin participeren Fontys Lerarenopleiding Sittard, de zes Limburgse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs, de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht. Jaarlijks worden binnen de AOSL ongeveer 500 leraren opgeleid.

Ambitie
De ambitie van de AOSL is om via de opleiding en professionalisering van leraren een bijdrage te leveren aan voortgezet onderwijs waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.

Onderzoek
De AOSL wil dat leraren (in opleiding) in staat zijn een bijdrage te leveren aan schoolontwikkeling. In dat kader wordt het doen van actieonderzoek door leraren (in opleiding) als een belangrijke leerstrategie gezien Het geeft de scholen de mogelijkheid kennis en onderzoek te verbinden met het ontwikkelen van didactische en pedagogische vaardigheden in combinatie met het opleiden van nieuwe leraren. Op die manier worden lesgeven, opleiden en onderzoek doen verbonden.

Kenmerken
Op alle AOSL-scholen is onder andere sprake van:

  • geschoolde werkplekbegeleiders (wpb) voor de begeleiding van leraren in opleiding;
  • speciaal opgeleide schoolopleiders (so) voor de coördinatie van de begeleiding van aanstaande en beginnende leraren;
  • geschoolde docent-onderzoekers voor de uitvoering van en de begeleiding van onderzoek voor de schoolpraktijk;
  • afstudeerprojecten van studenten rondom praktijkgerichte vraagstukken.

Link naar de website van AOSL