Opleidingsschool

 

Werkplekleren op Sint Ursula

Van harte welkom op Sint Ursula! Onze scholengemeenschap is een streekschool in de gemeente Leudal. De school telt ruim 2000 leerlingen en 230 medewerk(st)ers en verzorgt een zeer breed aanbod van voortgezet onderwijs in Midden-Limburg ten westen van de Maas. 

Sint Ursula heeft twee locaties:

 • Heythuysen: Vmbo-theoretisch, Gemengd, Kader & Beroepsgericht en Lwt.
 • Horn: Gymnasium, Atheneum, Havo en Vmbo-theoretisch.

AOSL

Scholengemeenschap Sint Ursula is aangesloten bij de AOSL. De naam AOSL staat voor Academische OpleidingsSchool Limburg. Binnen het samenwerkingsverband Samen Opleiden werken de lerarenopleidingen en de opleidingsscholen intensief samen aan een stevige opleiding voor aankomende leraren. 

Kaartje van AOSL met Ursula

 

Studenten in opleiding

Wij begeleiden de stages van studenten van verschillende hogescholen, universiteiten en instituten van binnen en ook buiten de AOSL.

Op onze school lopen jaarlijks eerstejaars-, tweedejaars-, derdejaars-, vierdejaars-, maatwerk- en Masterstudenten hun stage. Wij hebben kundige collega’s, die als werkplekbegeleider de studenten graag willen begeleiden op hun weg naar een carrière als professionele leraar in het onderwijs. 

Als student op Scholengemeenschap Sint Ursula krijg je veel ruimte om jouw opleidingseisen te realiseren. Wij geven inhoudelijke en praktische ondersteuning om het zogenaamde werkplekleren zo optimaal mogelijk in te vullen. Onderwijsgevende studenten krijgen daarbij nagenoeg dezelfde status als docenten en in de ogen van leerlingen hebben ze dat dan ook. Daar staat tegenover dat de school natuurlijk ook eisen stelt aan de loyaliteit van de docent in opleiding.

 

Begeleiding en organisatie

De begeleiding van de studenten in opleiding ligt in eerste instantie bij de werkplekbegeleiders. De organisatie van deze begeleiding ligt in handen van ons, de schoolopleiders. 

Scholengemeenschap Sint Ursula heeft twee schoolopleiders: 

 • Heythuysen: Mevr. A. (Anne) Snijders
 • Horn: Mevr. C.J.J. (Nina) Boots-Selder

 

 

Speciaal voor alle studenten hebben wij een studentenmap ontwikkeld. Hierin staan alle belangrijke zaken die je moet weten als je stage loopt op onze school. Verder organiseren we tijdens de stage start- en intervisiebijeenkomsten, voeren lesbezoeken uit en staan in nauw contact met de opleidingsinstituten en de instituutsopleiders, SOML en de AOSL.

 

Interesse in een stage op Sint Ursula?

Heb je interesse in een stage of ben je op zoek naar meer informatie? Stuur dan een mail met jouw CV en overige informatie naar: schoolopleiders@ursula.nl

 

Benoem in de mail in ieder geval de volgende zaken:

 • Naam, leeftijd en woonplaats
 • Gewenste stagelocatie: Horn of Heythuysen
 • Opleiding, opleidingsinstituut en studiejaar
 • Informatie over de stage die je bij ons wilt komen lopen:
  • voltijd, deeltijd, minor, Master, 1e graads, 2e graads
  • indien deeltijd: op welke laag de stage plaats moet vinden (vmbo of havo/vwo)
  • lesgeven: in onderbouw en/of bovenbouw
  • verwachte start- en einddatum stage
  • totaal aantal stage-uren 
  • beschikbare stagedagen in de week
 • Voorgaande ervaringen in het onderwijs.