Biologie

Biologie voor jou
Naar de methodesite

Biologie: een mooie afwisseling tussen theorie en praktijk!

Binnen het vak biologie werken we met de methode ‘Biologie voor jou’. Deze methode wordt in alle leerjaren gebruikt.

In de onderbouw is biologie een verplicht vak, gedurende 2 lesuren per week. In leerjaar 3 en 4 is biologie een sector gebonden vak of een keuzevak. Het vak wordt afgesloten met een centraal examen.

 

 

 

 

De afwisseling tussen theorie en praktijk maken het vak zeer interessant. Binnen de theorie behandelen we niet alleen het lichaam van de mens, maar kijken we ook naar alle andere levende organismen (bacteriën, schimmels, dieren en planten) en ons milieu.

Het is dan ook vanzelfsprekend dat niet alleen de theorie getoetst wordt, maar dat ook de praktijkopdrachten een beoordeling krijgen.

Zo leren de leerlingen hoe ze met de microscoop moeten werken, hoe ze een preparaat moeten maken en hoe ze daar een tekening van moeten maken.

De verschillende werkvormen werken motiverend en zetten aan tot leren.

 

 

 

Elk thema in het boek is verdeeld in basisstof en verrijkingsstof. De basisstof krijgt iedere leerling aangeboden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een stuk verrijkingsstof aan te bieden. De leerling krijgt dan wat extra stof.