Inleiding

Sint Ursula heeft twee locaties (Horn en Heythuysen), die zeer nauw met elkaar samenwerken en biedt onderwijs aan ongeveer 1700 leerlingen en heeft ruim 200 personeelsleden. Het onderwijs wordt op beide locaties georganiseerd door teams van docenten, waardoor we erin slagen een kleinschalige, veilige leeromgeving te creëren voor zowel leerlingen als medewerkers. De school streeft ernaar kwalitatief hoogwaardig en uitdagend onderwijs aan te bieden, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van moderne technologie. Daarbij ambiëren we leerlingen meer mee te geven dan een waardevol diploma. Samen met ouders en verzorgers bereiden wij leerlingen voor op een toekomst als wereldburger. Sint Ursula heeft daarom ook nadrukkelijk aandacht voor onderwijsactiviteiten buiten school (internationalisering, projecten, reizen, ed.), cultuur en sport. Onze ambitie maken we waar in een goede samenwerking met ouder(s) en verzorger(s), waarbij de school zich toegankelijk en laagdrempelig presenteert. 

Op onze school gaan we uit van verschillen en waarderen ze, ons onderwijs is inclusief. We bouwen actief aan onderlinge relaties, verbinden vinden we van wezenlijk belang voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. We hebben oog voor (de ontwikkeling) van elk kind.Brede vorming, zowel cognitief, persoonlijk als maatschappelijk is onze opdracht. We zien om naar elkaar en bieden een veilige plek voor elke leerling. Oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen binnen en buiten onze eigen gemeenschap en altijd openstaan voor herstel en verzoening zijn belangrijke uitgangspunten. Onze school is een leer- en leefgemeenschap die uitgaat van erkenning en waardering voor elk lid van deze gemeenschap. De kerntaak van medewerkers is het vormen van onze leerlingen en ze te begeleiden om van betekenis te zijn voor een ieder binnen onze gemeenschap en maatschappij. Medewerkers vervullen daarbij een voorbeeldrol.

In deze schoolgids vindt u informatie over het onderwijs, organisatie, medewerkers en de Stichting Onderwijs Midden Limburg  (SOML), waar de school deel van uitmaakt. Behalve via deze gids, worden leerlingen en ouders gedurende het schooljaar over actuele zaken op de hoogte gehouden via de website (www.ursula.nl) en digitale bulletins van de school.