Mediatheek

De mediatheek is op onze school een plek waar leerlingen, voor school, aan de computer kunnen werken. Dat kan buiten de les maar het oom zijn dat leerlingen met een opdracht door de docent naar de mediatheek gestuurd worden. Daar maken ze de ICT opdracht en gaan vervolgens weer terug naar de les.

 

De mediatheek is een multifunctionele ruimte die ook ingezet wordt tijdens het sectorwerkstuk in leerjaar 4 en bij de digitale examens.

De mediatheek is dagelijks geopend van 8.30 uur – 16.35 uur.

De mediatheek is gesloten tijdens de pauzes. Voor leerlingen die gebruik maken van de mediatheek gelden de volgende regels:

De leerling meldt zich bij de balie met:

het schoolpasje;
een opdrachtformulier van een docent;
de mededeling dat het opdrachtformulier digitaal (It’s learning) verstuurd is;
een controlebriefje van de aulabeheerder (bij lesuitval of tussenuur).

Er mogen geen tassen en/of jassen worden meegenomen in de mediatheek. Hiervoor staan bij de ingang rekken. In de mediatheek mag niet gesnoept, gegeten of gedronken worden. Andere gebruikers mogen geen hinder van andere leerlingen ondervinden.

De mediatheek is een stilteruimte!

De leerling geeft zijn schoolpas aan de toezichthouder en deze wijst hem/haar een werkplek aan. De leerling krijgt de schoolpas na afloop van het werken aan de computer terug. Na het verlaten van de mediatheek (gedurende een lesuur) gaat de leerling meteen terug naar de les of de aula!

Een leerling moet zich meteen bij de toezichthouder melden als een computer niet goed werkt, anders kan de leerling voor deze schade aansprakelijk gesteld worden. Bij misbruik of vernieling zal de schoolpas ingehouden worden. Op de computers mogen geen

spelletjes gespeeld worden. Verder mag de leerling niet chatten of msn’en en mag hij/zij ook geen profielsites bezoeken/bijwerken. Verder bepaalt de toezichthouder of een site wel of niet bezocht mag worden!

Opdrachten van docenten, reserveringen en ander educatief gebruik, gaan voor gewoon computergebruik als er onvoldoende computers beschikbaar zijn. Reserveren van een pc, voor de duur van maximaal twee lesuren, kan alleen één week van te voren.

Uitgeleende apparaten (bijvoorbeeld digitale fototoestellen) moeten iedere dag voor sluitingstijd terug worden gebracht en mogen voor activiteiten buiten de school alleen worden gebruikt met toestemming van de toezichthouder. Bij het uitlenen krijg je nadere uitleg. Bij het lenen van apparatuur moet de schoolpas getoond worden.

Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de uitgeleende materialen. Als bij het terugbrengen een beschadiging wordt geconstateerd zul je aansprakelijk worden gesteld.