Ouderavonden

We zien u graag op school. Niet alleen om u te informeren over uw zoon of dochter maar ook om u te laten zien en horen wat er op Ursula zoal gebeurt.

In de loop van het schooljaar zult u meerdere malen een uitnodiging ontvangen om op een avond de school te bezoeken. Deze avonden zijn zeer uiteenlopend van aard.

Kennismakingsavond met de klassenmentor

In het begin van het schooljaar is er voor de ouders van alle klassen een kennismakingsavond onder leiding van de klassenmentor. Hij of zij vertelt u wat het komende schooljaar gaat brengen en hoe u samen contacten kunt onderhouden. Deze avonden vinden dit jaar plaats in de eerste twee weken van september. Zie voor de precieze data de kalender

Tafeltjesavond

In december en april zijn er, na het verschijnen van het eerste en tweede rapport, de ouderwetse ’tafeltjesavond’ waarbij u een persoonlijk gesprek met mentor en/of vakdocent kunt hebben. De intekening op deze avonden verloopt via Magister.
In februari is er in de keuzeklassen nog een beperkte persoonlijke ouderavond, in maart een soortgelijke avond voor de examenklassen.

Thema-avonden

U kunt ook worden uitgenodigd in verband met een bepaald thema. Zo zijn er avonden over Dyslexie in de brugklas, de training ‘Omgaan met verlies’, Informatie over doorstroom binnen de school, MBO- en HBO, Internationale uitwisselingen, Gymnasium, Studiefinanciering, Tweede Fase en Profielkeuze, training Sociale vaardigheden, Skireizen, Praktijkmodules T4, Kangoroeklas, Focus op beroep en het Brugklaskamp. Al deze avonden vindt u in de jaarkalender, maar de betreffende doelgroepen ontvangen tijdig uitnodigingen voor deze avonden.

Presentatie-avonden

En dan bent u nog van harte welkom op alle openbare presentatie-avonden. Ze zijn bijzonder de moeite waard, u kunt er zien hoeveel talent er in onze leerlingen schuilt. We zien u graag bij de Muziekavond, CKV-presentatieavonden, de Avond van de Filosofie en de altijd weer boeiende Toneelvoorstellingen. Ook deze avonden vindt u allemaal terug in de jaarkalender.