F.A.Q.

Hieronder de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Zelf kun je ook altijd een vraag stellen: stuur een mail met uw vraag naar ipad@ursula.nl

1.Waarom geen Android-tablet?

De uitgevers ontwikkelen voornamelijk voor de iPad. Onze ervaring is ook dat de Apple iPad een stabiel platform is gebleken.

 

2.Mogen de leerlingen de iPad jailbreaken?

Absoluut niet! Het recht op ondersteuning vervalt op dat moment. Als een leerling dit toch doet, moet de iPad verplicht teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen en volgen strenge disciplinaire maatregelen.

 

3.Als mijn iPad defect raakt, wat dan?

U zorgt zelf voor spoedige reparatie. Gedurende 2 weken kan op school een iPad geleend worden.

 

4.Hoe gaat de iPad gebruikt worden bij de vakken?

Het theorieboek wordt digitaal beschikbaar gesteld op de iPad. De werkboeken worden gewoon op papier uitgereikt. Toetsen worden deels via de iPad afgenomen (de docent maakt de keuze). Verder kunnen de docenten ervoor kiezen te experimenteren met andere werkvormen.

 

5.Indien mijn zoon/dochter kiest voor een iPadklas, mag hij/zij dan aangeven bij welke andere leerlingen hij/zij in de klas wil komen?

Ja, dat mag. Indien beide leerlingen geplaatst willen en kunnen worden, komen ze bij elkaar in de klas. Er is echter geen enkele garantie dat dit in elk geval lukt.

 

6.Hoe worden de iPadklassen samengesteld?

Het kan zijn dat de animo voor plaatsing in een iPadklas groter is dan het aantal plaatsen in deze klassen. De iPadklassen zullen namelijk vergelijkbaar in grootte (en samenstelling) worden als de andere klassen. Indien nodig zal er loting plaatsvinden. Over de uitslag hiervan kan niet worden gediscussieerd.

 

7.Wat als afleiding een probleem is?

Het kan zijn dat uw zoon of dochter een groot probleem heeft met de afleiding die de iPad biedt en dat Zuludesk Parent geen uitkomst meer biedt. Er zijn mogelijkheden om leerlingen in overleg met ouders  in een zogenaamd beperkingsprofiel plaatsen.

Bekijk de pagina over mediawijsheid.

 

Mocht u vragen hebben over profielen of specifieke wensen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met ipad@ursula.nl.