Verkeerseducatie

VERKEERSEDUCATIE (VEVO)

Vevo staat voor Verkeers Educatie Voortgezet Onderwijs en stelt zich ten doel de verkeersveiligheid van en voor de scholieren te bevorderen. Dit gebeurt op de volgende manieren:

Overleg
3 x per jaar wordt overleg gevoerd door de VEVO-groep. Deze groep bestaat uit:|
– Dhr. P. Stevens, beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer gemeente Leudal
– Dhr. H. Draak, regiopolitie basiseenheid Heythuysen
– Mevr. C. Kuppens (ROVL)
– Mevr. I. Wijckmans, ouderraad SG. St. Ursula Horn
– Dhr. M. van den Heuvel, ouderraad SG. St. Ursula Horn
– Dhr. D. Gijsen, verkeerscoördinator SG. St. Ursula Heythuysen
– Dhr. N. Reintjens, verkeerscoördinator SG. St. Ursula Horn
Tijdens deze bijeenkomsten wordt overleg gevoerd, afspraken gemaakt en geëvalueerd.

Acties
In samenwerking met de politie, basiseenheid Heythuysen, worden enkele acties gehouden om leerlingen te attenderen op hun verkeersgedrag.
– Zo is er de verlichtingsactie: in de wintermaanden controleert de politie de fietsverlichting. Leerlingen worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Bij de controles treedt de politie verbaliserend op.
– Bij de actie ‘kruispuntgedrag’ worden de leerlingen aangesproken op hun -vaak levensgevaarlijke- gedragingen bij het oversteken van drukke, gevaarlijke kruispunten.

Al deze acties worden tijdig aangekondigd in het door de school uitgegeven ‘InformatieBulletin’.

Verkeerslessen
Op school wordt, tijdens de mentorlessen, ook aandacht besteed aan verkeerseducatie.
– In de brugklas gebeurt dat door een 2-3-tal lessen die de school-thuis-route en een aantal gedragsregels omvatten.
– In klas 2 is een vast item: fietsen in een groep. Ook het kruispuntgedrag komt hier ter sprake.
– In de derde klassen wordt een onderscheid gemaakt tussen het VMBO en HAVO/VWO. De VMBO-leerlingen krijgen het project “Agressie in het Verkeer”, terwijl de HAVO/VWO-leerlingen kennis zullen maken met een “Traffic Informer”.
– De bovenbouw wordt alleen dan bij de verkeerseducatie betrokken als er voor hen relevante thema’s zijn.

Overig
Indien er acties zijn die de verkeersveiligheid van de leerlingen kunnen bevorderen, doet de school hier zo mogelijk aan mee.

 

Programma: