Activiteiten

Hieronder een overzicht van de activiteiten in het kader van de Loopbaan Oriëntatie (LOB) gedurende de Tweede Fase.

Activiteiten

 • Bezoek Fontys Hogeschool Venlo (alleen voor 4 havo)
 • Beroepskeuzedagboek / Studieloopbaanplanner
 • Hbo- informatieavond / WO- informatieavond
 • Bezoek Open dag
 • Meeloopdag bij een vervolgopleiding
 • Meeloopdag bij een bedrijf of instelling
 • Interview met een student
 • Interview met een beroepsbeoefenaar
 • Presentatie vervolgopleiding of groepsgesprek
 • Beroepenavond

Informatie

Om goed geïnformeerd te raken kunnen de leerlingen over diverse bronnen beschikken o.a.

 • de methode Studieloopbaanplanner die o.a. informatie geeft over beroepssectoren en opleidingen,
 • beroepenkranten en tijdschriften die op school verstrekt worden,
 • regionale informatieavonden (HBO en WO), waarvoor leerlingen en ouders een uitnodiging krijgen,
 • open dagen, meeloopdagen e.d. die de opleidingen jaarlijks organiseren,
 • internetsites
  hbo / wo opleidingen en algemene links (Symbaloo)
  – Buitenlandstudie
  – Info werkvelden

Open Dagen en Meeloopdagen

Zie de pagina die hieraan gewijd is.