Disclaimer

Scholengemeenschap Sint Ursula aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende de juistheid van de informatie die verstrekt wordt op deze website. Er wordt gestreefd naar volledigheid en correctheid maar vergissingen en omissies zijn altijd mogelijk