Maatschappijkunde

Ben je een nieuwsgierige leerling? Dan is maatschappijkunde waarschijnlijk echt iets voor jou! Bij maatschappijkunde leer je hoe de samenleving in elkaar zit, maar ook wat jouw eigen rol hierin is. Verschillende vragen worden beantwoord zoals: Zijn massamedia eigenlijk wel betrouwbaar? En hoe komt het dat de ene persoon het criminele pad op gaat, terwijl de ander succesvol zijn studie afrondt? En waarom zijn het zo vaak de jongens die geweldsdelicten plegen? En wat doen we met deze criminelen? Werkt gevangenisstraf wel? Zijn de straffen wel zwaar genoeg? Of zijn ze juist te zwaar? Allemaal interessante vragen die centraal staan bij maatschappijkunde. En dit is maar een kleine greep uit alle vragen die centraal staan. In totaal worden er zes thema’s behandeld:
1. Media
2. Werk
3. Pluriforme samenleving
4. Politiek
5. Criminaliteit
6. Analyse maatschappelijk vraagstuk (alleen voor GT)

Het is een leuk en interessant vak waar je heel veel leert over de maatschappij waarin je leeft, maar ook leer je juist over de grenzen van die maatschappij heen te kijken. Bij maatschappijkunde wordt de actualiteit op de voet gevolgd. We proberen het vak zo praktisch mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een bezoek aan de rechtbank of gerechtshof, de gemeente of de tweede kamer.

Maatschappijkunde is een keuzevak in het VMBO in leerjaar 4. Je doet hier dan ook eindexamen in.