JES

JIJ EN SCHEIDING (JES)

Sinds schooljaar 2006-2007 verzorgt de school een praatgroep JES (voorheen KIES): Jij en Scheiding.

Kinderen van gescheiden ouders komen acht keer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten kan ieder zijn of haar verhaal kwijt en kunnen ervaringen en tips uitgewisseld worden.
Evaluaties door de universiteit van Utrecht laten de meerwaarde van deze trainingen overduidelijk zien.

De praatgroep wordt begeleid door de leerlingbegeleiders Mevr. Nijs en dhr. v. Helden. Beiden hebben de training tot JES-coach gevolgd.