De decaan

De taken van de schooldecaan liggen in grote lijnen op vijf gebieden:

  • Het opzetten van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB).
  • Het coachen van mentoren in het kader van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. 
  • Het voeren van loopbaangesprekken metindividuele en groepen leerlingen.
  • Het onderhouden van externe contacten.
  • Het verzorgen van decaanlessen.

De schooldecaan zorgt voor het opzetten, aanschaffen of ontwikkelen van programma’s in het kader van LOB. Hij coacht de mentoren in het begeleiden van het loopbaanoriëntatieproces. Leerlingen moeten leren kiezen. Mentoren begeleiden de leerlingen in het ontwikkelingsproces van loopbaanoriëntatie. Zij kennen de leerlingen als geen ander. Ze helpen hen bij het leren kiezen en bieden hulp zodat de leerlingen de gevolgen overzien van hun keuzes.  Daarbij zijn drie aspecten van belang: zelfconceptverheldering, horizonverruiming en invloed van de omgeving.  De schooldecaan begeleidt de vakdocenten in het opzetten en uitvoeren van activiteiten m.b.t. loopbaanoriëntatie. De vakdocent verwijst in de les in relevante situaties naar de mogelijkheden van vervolgstudies en/of naar de praktijk van verschillende beroepen. Waar de begeleiding van de vakdocent/mentor niet volstaat, komt de schooldecaan in beeld. Hij gaat in die gevallen met de individuele leerling aan de slag.

De schooldecaan zorgt ervoor dat zijn documentatie up-to-date is en dat hij de leerlingen kan helpen die specifieke informatie nodig hebben over vervolgstudie of beroep. De schooldecaan legt en onderhoudt contacten met vervolgopleidingen en met andere instanties die zich bezighouden met loopbaanontwikkeling. De schooldecaan verzorgt informatiebijeenkomsten voor zowel leerlingen als ouders over L.O.B..

 

De schooldecanen zijn:

de heer  J. Heuts, j.heuts@ursula.nl

mevrouw M. Bemelmans,  m.bemelmans@ursula.nl

mevrouw P. Koolen,  p.koolen@ursula.nl

 

Overige informatie over loopbaanoriëntatie en begeleiding, activiteiten, normen keuzeformulieren e.d. vind je bij de verschillende onderwijssoorten (VMBO-T, HAVO, Atheneum en Gymnasium)

 

De belangrijkste links bij de keuzebegeleiding zijn:

Beroepskeuzedagboek
Kies je studie
StartStuderen
DUO
Kies mbo
Studiekeuze 123