Gymnasium

Ursula biedt haar leerlingen graag de kans om een Gymnasium-opleiding te volgen. Een gymnasiale scholing biedt een brede culturele achtergrond en een stevig fundament voor de studie van alle mogelijke talen.

Bekijk de pdf file: “Waarom naar het gymnasium?”

Wat is het gymnasium?

Het gymnasium is een vorm van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) met de klassieke talen Grieks en/of Latijn in het vakkenpakket. Vandaag de dag staat gymnasiaal onderwijs voor een belangrijke uitdaging: kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden op een voor leerlingen aantrekkelijke en inspirerende manier.

Leerlingen krijgen twee extra talen en de bijbehorende cultuurgeschiedenis, veel kennis waar ze de rest van hun leven de vruchten van zullen plukken. Klassieke talen laten leerlingen nader kennismaken met de klassieke oudheid, de basis van onze moderne, westerse beschaving. Bovendien legt de kennis van Latijn en Grieks een stevige basis voor de verwerving van andere talen. De wereldtaal Spaans stamt direct af van Latijn, maar ook bij Frans, Engels en Duits en de rijke schat aan vreemde woorden van het Nederlands zijn de klassieke talen van enorm belang. Daarnaast hebben leerlingen ook bij vakken als wiskunde, scheikunde en natuurkunde baat bij de manier van denken die aangeleerd wordt op het gymnasium:  klassieke talen leren kinderen op een zeer nauwkeurige en analytische manier denken. In alle vakken op het gymnasium, in alle leerjaren, is de gymnasiale sfeer te herkennen. Daarmee bedoelen we dat leerlingen gemotiveerd worden om meer na te denken, een onderzoekende houding aan te nemen en een kritische blik op de wereld te werpen.

Het gymnasium op Ursula wil leerlingen uitdagen en richt zich op de behoefte van de individuele leerling. Daarom worden er vanaf de brugklas modules aangeboden om de leerlingen uit te dagen en zich verder te ontwikkelen. Ook worden er jaarlijks excursies georganiseerd om de gymnasiasten op een directe manier kennis te laten maken met de rijke cultuur van de Grieken en de Romeinen. Dit uitgebreid aanbod aan activiteiten is geïntegreerd in het lesprogramma.

Het curriculum

In de onderbouw krijgen leerlingen op het gymnasium vanaf de tweede klas drie uur Latijn en drie uur Grieks. In de brugklas maakten ze wellicht al kennis met klassieke talen in de verrijkingsmodule of studielessen.

Om een gymnasiumdiploma te behalen volstaat het dat leerlingen vanaf de vierde klas één klassieke taal volgen met daarin geïntegreerd het vak Klassieke Culturele Vorming (KCV). Uiteraard kunnen leerlingen ook voor beide talen kiezen.

De modules

In de brugklas krijgen de leerlingen van de VWO + klas  een module klassieke talen om kennis te maken met het gymnasium. Ook tijdens de verrijkingslessen kunnen leerlingen uit VWO-klassen op deze manier kennismaken met Latijn en Grieks.

In de tweede klas wordt aan de gymnasiasten een module Spaans aangeboden om de leerlingen te laten ervaren dat Latijn niet zo’n dode taal is als het lijkt. Daarnaast worden in de loop van tweede en derde leerjaar nog andere modules aangeboden die ook voor andere vwo-ers toegankelijk zijn (zie modules vwo-plus). Deze modules bieden een uitdaging en verrijking op maat van de gymnasiast.

Excursies

Reeds vanaf de brugklas zullen potentiële gymnasiasten kennis maken met de rijke cultuur van Grieken en Romeinen. Er staat dan een excursie naar het Gallo-Romeins museum in Tongeren op het programma. In de tweede klas volgt een bezoek aan Xanten, waar zowel het museum als het archeologische park bezocht wordt. Trier wordt bezocht met de derde klas en Keulen met de vierde klas. Het hoogtepunt voor elke gymnasiast is natuurlijk de Romereis: die wordt om de twee jaar georganiseerd voor de vijfde en zesde klassen van het gymnasium. Tussendoor staan er nog tentoonstellingen of lezingen op het programma, afhankelijk van het aanbod en de ruimte die het reguliere schoolprogramma biedt.

Voorlichting

  • Om de leerlingen te laten kennismaken met het Gymnasium wordt in de vwo-plusklas en in de extra studieles van de overige vwo-brugklassen een module klassieke talen aangeboden waarin de leerlingen de eerste beginselen van Grieks en de klassieke cultuur krijgen aangeboden.
  • In de loop van het schooljaar krijgen de leerlingen in de vwo-plusklas en de andere vwo-brugklassen regelmatig voorlichting over het belang van een gymnasiale opleiding.
  • Tijdens een ouderavond voor de ouders van mogelijke doorstromers naar Gymnasium geeft de school uitgebreid voorlichting over inhoud en eisen van de gymnasiumstroom.

VOORLICHTINGSAVOND

In de maand december worden alle leerlingen van de brugklas die op het eerste rapport een vwo-norm hebben gehaald samen met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een informatie-avond over het gymnasium.

Op deze avond, meestal in de week na Sinterklaas, vertellen niet alleen docenten over de ins en outs van een gymnasiale opleiding, maar komen ook nadrukkelijk ouderejaars gymnasiasten aan het woord.

Via videoboodschappen vertellen tweede- en derdeklassers over hun ervaringen en beweegredenen. Bij de discussierondes gedurende de tweede helft van de avond zijn ouderejaars gymnasiasten aanwezig om vragen te beantwoorden.

Hieronder de trailer die aan het begin van deze voorlichtingsavond vertoond wordt.
Aan het einde van de avond krijgen de aanwezigen een A4 mee met de belangrijkste zaken op een rij: Flyer gymnasiumvoorlichting