Leerlingenstatuut

Op onze school is een leerlingenstatuut van kracht. Hierin staan de rechten en plichten die we met elkaar hebben afgesproken om voor eenieder een goede gang van zaken op school te waarborgen.

Bekijk het Leerlingenstatuut 2021-2023