Magister

Communicatiemiddel

Magister vormt de spil in de communicatie tussen school en u als ouder/verzorger. Naast inzage in allerlei gegevens, verstuurt de school ook berichten, nieuwsbulletins en uitnodigingen langs deze weg. Het is daarom van groot belang dat u altijd uw e-mailadres, zoals vermeld in Magister, up-to-date houdt.

Inloggen
Aan het begin van het schooljaar worden aan nieuwe ouders de inloggegevens verstrekt. Als u onverhoopt uw wachtwoord niet meer weet, kunt u, onder vermelding van naam en klas van uw kind, een mail sturen naar: administratie@ursula.nl met het verzoek u een nieuw wachtwoord te mailen.

Cijferinzage
Alle cijfers van proefwerken en andere overhoringen worden door de docenten in Magister geplaatst zodat ze voor u zichtbaar zijn. Uiteraard kunt u uitsluitend de cijfers van uw eigen kinderen zien.

Agenda
De agenda geeft u informatie over het lesroostern, gemaakte afspraken, opgegeven huiswerk en proefwerken (of overhoringen). Zo heeft u altijd een overzicht over wat er op het bordje van zoon of dochter ligt.

Aanwezigheid
De aanwezigheidsregistratie geeft u informatie over de afwezigheid van uw zoon/dochter. Ook ziet u of dit door de school als geoorloofd (bijv. bij ziekte) of ongeoorloofd wordt beoordeeld.
Tevens treft u hier informatie aan over vergeten huiswerk en/of boeken.

ELO
Via de ELO-functie heeft u toegang tot Studiewijzers, Digitale Opdrachten en Digitale Lesmaterialen. Deze zijn niet bij alle vakken beschikbaar. Het is sterk vak- en docent afhankelijk of van deze functionaliteiten gebruik wordt gemaakt.

Handleiding
Om u de weg te wijzen in Magister 6 is er een handleiding beschikbaar die u langs alle mogelijkheden leidt: Magister6Ouders
Voor het intekenen op ouderavonden via Magister is er een speciale handleiding beschikbaar: Magister Aanmelden Ouderavond

Ziekmelden via magister